Въведение

  • Преди да започнете да снимате, моля запознайте се с информацията по-долу

    За да предотвратите злополуки и заснемане на несполучливи снимки, първо прочетете Инструкции за безопасност и Грижи за фотоапарата и съхранение. Също така, прочетете внимателно пълното ръководство на потребителя, за да знаете как да използвате правилно фотоапарата.

  • Заснемете няколко тестови снимки и се информирайте относно отговорността за продукта

    След снимане, възпроизведете изображенията чрез LCD дисплея и проверете дали сте ги заснели правилно. Canon не поема отговорност за евентуални щети или причинени неудобства, в случай че фотоапаратът или картата памет са повредени и изображенията не могат да бъдат записани или прехвърлени в компютър.

  • Авторски права

    Законите за авторското право в някои държави забраняват неразрешеното използване на изображения, заснети с фотоапарата, (или музика/изображения с музика, прехвърлена на картата памет) за цели, различни от лична употреба. Заснемането на представления или изложби също може да е забранено дори за персонална употреба.