Качество на образа на дисплея

Можете да изберете приоритет на характеристиките на екрана за снимане в режим на заснемане на снимки.

 1. Изберете [Shooting: Disp. performance/Shooting: Качество на образа на дисплея].

 2. Изберете опция.

  • Power saving/Пестене на енергия

   Дисплеят консумира по-малко енергия.

  • Smooth/Гладко

   Дори бързо движещите се обекти се показват гладко.