M: Ръчна експонация

В този режим задавате ръчно както скоростта на затвора, така и отвора на диафрагмата. За да определите експонацията, използвайте индикатора за ниво на експонацията или ръчен експонометър (достъпен в търговската мрежа).

M означава Manual (Ръчен).

 1. Поставете програматора в позиция M.

 2. Задайте ISO светлочувствителност ().

  • Натиснете бутона /, за да я зададете.
  • С настройка ISO Авто можете да зададете компенсация на експонацията ().
 3. Задайте желаната скорост на затвора.

  • Завъртете селектора Dial, за да зададете настройката.
 4. Задайте желания отвор на диафрагмата.

  • Натиснете Up key, за да изберете отвора на диафрагмата, и след това завъртете селектора Dial, за да зададете стойност.
 5. Фокусирайте обекта.

  (1) Позиция на стандартна експонация

  (2) Показалец за ниво на експонацията

  • Натиснете спусъка наполовина.
  • Показалецът за ниво на експонацията [] показва текущото ниво на експонацията спрямо стандартното ниво на експонацията.
 6. Задайте експонацията и направете снимката.

  • Наблюдавайте индикатора за ниво на експонацията и задайте желаните скорост на затвора и отвор на диафрагмата.
  • [Left key] или [Right key] се показва в края на индикатора за ниво на експонацията, ако нивото на експонацията се различава с повече от ±3 стъпки от стандартната експонация.

Компенсация на експонацията с "ISO Авто"

Ако за ISO светлочувствителност е зададена настройка [AUTO] при снимане с ръчна експонация, можете да зададете компенсация на експонацията (), както е посочено по-долу:

 • [Shooting: Expo.comp./AEB/Shooting: Компенс. на експонацията/AEB]
 • Завъртете контролния пръстен, докато натискате спусъка наполовина ()

Внимание

 • Експонацията може да е различна от очакваната, когато е зададена настройка ISO Авто, тъй като ISO светлочувствителността се настройва, за да се осигури стандартна експонация в зависимост от зададената скорост на затвора и отвор на диафрагмата. В този случай задайте компенсация на експонацията.
 • Компенсация на експонацията не се прилага при снимане със светкавица с настройка ISO Авто дори когато сте задали ниво на компенсация на експонацията.

Забележка

 • За да може функцията Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността) да бъде зададена в режим M, премахнете отметката [Check] за [Disable during man expo/Забрани при ръчна експонация] в [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] ().
 • Когато е зададена настройка ISO Авто, можете да натиснете бутона AE lock, за да фиксирате ISO светлочувствителността.
 • Ако натиснете бутона AE Lock и след това прекомпозирате снимката, можете да видите разликата между стандартната експонация в индикатора за ниво на експонацията и експонацията в момента на натискането на бутона AE Lock.