Цифров IS за видео

Функцията "Цифров IS за видео" компенсира заклащането на фотоапарата при запис на видео. Функцията „Цифров IS за видео“ осигурява ефективно стабилизиране на образа дори когато обективът ви не е оборудван с Image Stabilizer (стабилизатор на образа). Ако използвате обектив, оборудван с вграден Image Stabilizer (стабилизатор на образа), поставете превключвателя за Image Stabilizer (стабилизатор на образа) в позиция ON.

 1. Изберете [Shooting: IS (Image Stabilizer) mode/Shooting: IS (стабилизатор на образа) режим].

 2. Изберете [Movie Digital IS/Movie Цифров IS].

 3. Изберете опция.

  • Disable/Забранено (Movie digital IS disable)

   Стабилизирането на образа чрез "Цифров IS за видео" е забранено.

  • Enable/Разрешено (Movie digital IS enable)

   Заклащането на фотоапарата ще се компенсира. Изображението ще бъде малко увеличено.

  • Enhanced/Усилено (Movie digital IS enhanced)

   Ще се компенсира по-силно заклащане на фотоапарата в сравнение с настройката [Enable/Разрешено]. Изображението ще бъде увеличено в по-голяма степен.

Внимание

 • Функцията "Цифров IS за видео" няма да работи, когато превключвателят за оптичния Image Stabilizer (стабилизатор на образа) на обектива е в позиция OFF.
 • Функцията „Цифров IS за видео“ не е достъпна, когато фотоапаратът е настроен да използва цифрово увеличаване при запис на видео или да записва видео от последователни кадри.
 • Колкото по-широк е зрителният ъгъл, толкова по-ефикасно ще бъде стабилизирането на образа. Колкото по-тесен е зрителният ъгъл, толкова по-неефикасно ще бъде стабилизирането на образа.
 • Може да постигнете по-добри резултати, ако зададете настройка [Disable/Забранено], когато използвате TS-E обектив или обектив тип „рибешко око“.
 • Ефектът на функцията "Цифров IS за видео" не се прилага към изображенията при изглед с увеличаване.
 • Тъй като функцията "Цифров IS за видео" увеличава изображението, то може да изглежда по-зърнисто. Също така може да се забелязва шум, светли петна и др. в изображението.
 • В зависимост от обекта и условията на снимане е възможно обектът да изглежда разфокусиран за момент поради ефекта от използването на "Цифров IS за видео".
 • Ако сте задали "Цифров IS за видео", размерът на AF точките също се променя.
 • Ако снимате със статив, препоръчително е да зададете за „Цифров IS за видео“ настройка [Disable/Забранено].
 • Тази функция не е съвместима с някои обективи. За подробности вижте уебсайта на Canon.