Запис на видео

За запис на видео поставете програматора в позиция Movies.

Внимание

  • Ако превключите от заснемане на снимки към запис на видео, проверете отново настройките на фотоапарата, преди да започнете да записвате видео.

Забележка

  • Можете също така да записвате видео, като натиснете бутона за запис на видео по време на заснемане на снимки.