Яркост на визьора

  1. Изберете [Set-up: Viewfinder brightness/Set-up: Яркост на визьора].

  2. Настройте.

    • Като държите окото си до визьора, регулирайте настройката чрез бутоните Left keyRight key, след което натиснете Quick Control/Set button.