Добавяне на данни за ретуширане на следи от прах

Данни, използвани за ретуширане на следи от прах, могат да бъдат добавени към изображенията. Данните за ретуширане на следи от прах се използват от Digital Photo Professional софтуера (софтуер за EOS), за да се изтрият следите от прах автоматично.

Подготовка

 • Използвайте обектив RF или EF.
 • Подгответе бял обект, като например чист бял лист хартия.
 • Настройте фокусното разстояние на обектива към 50 mm или повече.
 • Превключете към режим на фокусиране MF (), след което задайте фокус в безкрайността (∞), като завъртите пръстена за фокусиране по часовниковата стрелка, гледано откъм предната част на фотоапарата.

Запаметяване на данни за ретуширане на следи от прах

 1. Изберете [Shooting: Dust Delete Data/Shooting: Данни за ретуширане на следи от прах].

 2. Изберете [OK].

 3. Фотографирайте обект с еднороден бял цвят.

  • Фотографирайте обект с еднороден бял цвят (например неизползван лист бяла хартия), който изпълва екрана, от разстояние 20–30 cm.
  • Изображението няма да се запамети, но данните ще се запаметят дори ако във фотоапарата няма поставена карта.
  • Данните за ретуширане на следи от прах ще се запаметят след заснемане на изображението. Когато данните за ретуширане на следи от прах се запаметят, ще се изведе съобщение.
  • Ако данните не се запаметят успешно, ще се изведе съобщение за грешка. Прегледайте информацията в Подготовка, изберете [OK], и снимайте отново.

Добавяне на данни за ретуширане на следи от прах

Веднъж запаметени, данните за ретуширане на следи от прах се добавят към всички снимки, заснети след този момент. Запаметяването на данни за ретуширане на следи от прах преди снимане е препоръчително.

За информация относно използването на Digital Photo Professional (софтуер за EOS) за автоматично ретуширане на следи от прах, вижте "Ръководство за използване на Digital Photo Professional".

Размерът на файла като цяло не се влияе от данните за ретуширане на следи от прах, добавени към изображенията.

Внимание

 • Ако върху обекта има фигури или мотиви, те може да бъдат разпознати като прах и това да повлияе на прецизността при ретуширането на прах чрез Digital Photo Professional (софтуер за EOS).
 • Данните за ретуширане на следи от прах не се добавят към снимки, заснети при следните условия.

  • При снимане с настройка [Handheld Night Scene] или [HDR Backlight Control] (режим Special scene)
  • При снимане с настройка [Fish-eye effect] (режим Creative filters)
  • Когато е зададено редуциране на шума чрез множество експонации
  • Когато [Distortion correction/Корекция на изкривяването] в [Shooting: Lens aberration correction/Shooting: Корекция на изкривяването на обектива] е с настройка [Enable/Разрешено]