Автоматична ротация

Можете да промените настройката за автоматична ротация, която позволява възпроизвеждане на изображенията, заснети с вертикална ориентация, с правилна ориентация на екрана.

 1. Изберете [Set-up: Auto rotate/Set-up: Автоматична ротация].

 2. Изберете опция.

  • OnStillsComputer/ВклStillsComputer

   Автоматично ротиране на изображения при възпроизвеждане както чрез фотоапарата, така и чрез компютри.

  • OnComputer/ВклComputer

   Автоматично ротиране на изображения само при възпроизвеждане чрез компютри.

  • Off/Изкл

Внимание

 • Изображенията, заснети с настройка за автоматична ротация [Off/Изкл] няма да се ротират при възпроизвеждане дори ако по-късно зададете за автоматична ротация настройка [On/Вкл].

Забележка

 • Ако при заснемането на снимката фотоапаратът е бил насочен нагоре или надолу, автоматичното ротиране към подходяща ориентация за преглед може да не се извърши правилно.
 • Ако изображенията не се ротират автоматично при разглеждане чрез компютър, опитайте да използвате софтуера за EOS.