Запаметяване на кадър от 4K видео или 4K видео от последователни кадри

Можете да избирате индивидуални кадри от 4K видео или 4K видео от последователни кадри и да ги съхранявате в картата като JPEG изображения. Това се нарича „запаметяване на единични кадри“.

 1. Превключете към режим на възпроизвеждане.

  • Натиснете бутона Playback.
 2. Изберете 4K видео или 4K видео от последователни кадри.

  • Натиснете бутоните Left key Right key, за да изберете.
  • В екрана с информация за заснемането () 4K видеото и 4K видеото от последователни кадри са обозначени със символа [4K].
  • В режим на групово възпроизвеждане, натиснете бутона Quick Control/Set button, за да превключите към възпроизвеждане на единични изображения.
 3. При възпроизвеждане на единични изображения натиснете бутона Quick Control/Set button.

 4. Изберете [Movie playback].

  • Възпроизвеждането на видео стартира.
 5. Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да прекратите временно (пауза) възпроизвеждането на видеото.

  • Ще се изведат контролите за възпроизвеждане на видео.
 6. Изберете кадър, който желаете да запаметите.

  • Използвайте контролите за възпроизвеждане на видео, за да изберете кадъра, който желаете да запаметите като цифрово изображение.
  • За инструкции относно контролите за възпроизвеждане на видео вижте Контроли за възпроизвеждане на видео.
 7. Изберете [Frame Grab].

 8. Запаметете.

  • Изберете [OK], за да запаметите текущия кадър като JPEG изображение.
 9. Изберете изображението, което желаете да разгледате.

  • Проверете папката за съхранение и номера на файла на изображението.
  • Изберете [View original movie/Разглеждане оригинално видео] или [View extracted still image/Разглеждане запаметен кадър].

Внимание

 • Запаметяване на кадри от Full HD видео, Full HD видео от последователни кадри, HD видео или 4K видео или 4K видео от последователни кадри, записано с друг фотоапарат, не е възможно.