Прескачане между изображенията чрез селектора

При възпроизвеждане на единични снимки можете да завъртите селектора Dial, за да прескочите напред или назад в изображенията в зависимост от зададения метод на прескачане.

 1. Изберете [Playback: Image jump w/Main Dial/Playback: Прескачане между изображенията с Main Dial].

 2. Изберете метод за прескачане.

  Забележка

  • Можете да използвате функцията [Jump images by the specified number/Прескача през зададения брой изображения] като завъртите селектора Dial, за да изберете броя изображения, през който желаете да прескачате.
  • Когато сте избрали [Display by image rating/Извеждане на изображенията по категория], завъртете селектора Dial, за да зададете категория (). С настройка Rating ще можете да превключвате между всички категоризирани изображения.
 3. Търсете чрез прескачане.

  (1) Метод за прескачане

  (2) Позиция на възпроизвеждане

  • Натиснете бутона Playback.
  • В режим "Възпроизвеждане на единични изображения" завъртете селектора Dial.

   Можете да търсите чрез метода на прескачане, който сте задали.