Основни предпазни мерки при запис на видео

Внимание

 • Предпазни мерки при запис на видео.

 • Не насочвайте фотоапарата към силен източник на светлина, като например слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди заснемащия сензор или вътрешните компоненти на фотоапарата.
 • Ако снимате обект с фини детайли, може да възникне моаре или изкривяване на цветовете.
 • Балансът на бялото може да се промени, ако ISO светлочувствителността или отворът на диафрагмата се промени по време на запис на видео, когато е зададена настройка [Auto white balance] или [Auto: White priority].
 • Екранът може да трепти, ако записвате видео при осветление от флуоресцентни или LED лампи.
 • Ако извършвате автоматично фокусиране с USM обектив при запис на видео при слаба светлина, видеозаписът може да съдържа шум под формата на хоризонтални ивици. Същият тип шум може да възникне, ако фокусирате ръчно (MF) с някои обективи, снабдени с електронен пръстен за фокусиране.
 • Препоръчително е да заснемете пробно няколко видеозаписа, ако възнамерявате да използвате вариото по време на запис. Използването на вариото по време на запис на видео може да доведе до промяна на експонацията или запис на шум от работата на обектива, неравномерно ниво на записвания звук или загуба на фокус.
 • Големите отвори на диафрагмата може да забавят или предотвратяват прецизното фокусиране.
 • Ако при запис на видео извършвате автоматично фокусиране, може да възникнат следните проблеми: значителна временна загуба на фокус, промени в яркостта на записваното изображение, временно спиране на записа на видео или запис на механичните звуци от работата на обектива.
 • Внимавайте да не покривате вградените микрофони () с пръст и др.
 • Вижте също Общи предупреждения при заснемане на снимки, ако е необходимо.
 • Фотоапаратът може да се загрее при запис на видео, докато е свързан чрез Wi-Fi. Използвайте статив или други средства, за да не държите фотоапарата в ръце, докато записвате.
 • Червен символ [Temperature warning red], предупреждаващ за висока вътрешна температура

 • Ако вътрешната температура на фотоапарата се повиши поради продължителния запис на видео или поради висока околна температура, се извежда червен [Temperature warning red] символ.
 • Червеният символ [Temperature warning red] означава, че записът на видео скоро ще спре автоматично. Ако това се случи, няма да можете да записвате отново, докато вътрешната температура на фотоапарата се понижи, така че изключете захранването и оставете фотоапарата да се охлажда известно време. Обърнете внимание, че времето до автоматичното спиране на записа, когато червеният символ [Temperature warning red] се изведе, се различава в зависимост от условията на снимане.
 • Ако продължително записвате видео при висока околна температура, червеният символ [Temperature warning red] ще се появи по-рано от нормалното. Когато не снимате, винаги изключвайте фотоапарата.
 • Качество на запис и качество на изображението

 • Ако използвате обектив с Image Stabilizer (стабилизатор на образа) и поставите превключвателя IS в позиция ON, Image Stabilizer (стабилизатор на образа) ще работи непрекъснато, дори ако не сте натиснали спусъка наполовина. Това ще консумира енергия от батерията и може да скъси ефективното време за запис на видео при определени условия на запис. Ако Image Stabilizer (стабилизатор на образа) не е необходим, например при използване на статив, поставете превключвателя на Image Stabilizer (стабилизатор на образа) в позиция OFF.
 • Ако яркостта се промени, докато записвате видео с автоматична експонация, е възможно картината за кратко да замръзва. В този случай, записвайте видео с ръчна експонация.
 • Ако в сцената има много силен източник на светлина, ярката зона може да изглежда относително тъмна на екрана. Видеото ще се запише почти по същия начин, по който го виждате на екрана.
 • Качеството на изображението може да се влоши, когато записвате при комбинация от условия, включваща висока ISO чувствителност, висока температура, ниска скорост на затвора и слаба светлина.
 • Ако записвате видео продължително време, вътрешната температура на фотоапарата може да се повиши и това да причини влошаване на качеството на изображението. Изключете фотоапарата при първа възможност, ако не записвате видео.
 • Записаното видео може да се възпроизвежда с лошо качество на звука и образа чрез други устройства и възпроизвеждането може да не е възможно дори ако устройствата поддържат формат MP4.
 • Ако използвате карта с ниска скорост на запис, може да се изведе индикатор в дясната част на екрана по време на запис на видео. Индикаторът показва количеството данни, които все още не са запаметени в картата (свободния капацитет на вътрешната буферна памет), като той нараства по-бързо при по-бавни карти. Ако индикаторът (1) се запълни, записът на видео автоматично се прекратява.

 • Ако картата е с висока скорост на запис, индикаторът няма да се показва или нивото му (ако е показан) ще нараства слабо. Направете предварително няколко пробни видеозаписа, за да проверите дали скоростта на запис на картата е достатъчно висока.
 • Ако индикаторът покаже, че картата е пълна и видеозаписът спре автоматично, звукът към края на видеозаписа може да не се е записал правилно.
 • Ако скоростта на запис на картата се е намалила (поради фрагментиране) и се появи индикаторът, форматирането на картата може да повиши скоростта на запис.
 • Ограничения при запис на звук

 • Имайте предвид, че са валидни посочените по-долу ограничения за записа на звук във видеото.

  • Запис на звук не се извършва в рамките приблиз. на последните два кадъра.
  • Когато възпроизвеждате видеозаписи в Windows, синхронът между картина и звук може да не е идеален.

Забележка

 • Бележки относно записа на видео

 • При всеки нов запис на видео в картата се създава нов видеофайл.
 • Покритието на зрителното поле за запис на видео във формат 4K, Full HD и HD е приблиз. 100%.
 • За да разрешите стартиране / спиране на записа на видео чрез натискане на спусъка докрай, задайте за [Fully-press/Натискане докрай] в менюто [Set-up: Shutter btn function for movies/Set-up: Функция на спусъка за видео] настройка [Start/stop mov rec/Старт/стоп запис видео].
 • Вграденият микрофон () записва моно звук.
 • Можете да използвате свързан външен микрофон вместо вградения микрофон.
 • Повечето външни микрофони, съвместими с 3,5 mm мини-жак, са подходящи за използване.
 • Функцията за предварително зададена позиция на фокуса може да се използва при запис на видео със (супер) телеобективи, снабдени с тази функция, продавани на пазара от началото на втората половина на 2011 г.
 • Цветова дискретизация YCbCr 4:2:0 (8 бита) и цветово пространство BT.709 се използват за видеозаписи във формат 4K, Full HD и HD.