Телевизионен стандарт

Задайте телевизионния стандарт на телевизора, който използвате за преглед. Тази настройка определя кадровите честоти, които са достъпни при запис на видео.

 1. Изберете [Set-up: Video system/Set-up: Телевизионен стандарт].

 2. Изберете опция.

  • For NTSC/За NTSC

   За региони, в които телевизионният стандарт е NTSC (Северна Америка, Япония, Южна Корея, Мексико и др.).

  • For PAL/За PAL

   За региони, в които телевизионният стандарт е PAL (Европа, Русия, Китай, Австралия и др.).