Прехвърляне на изображения в компютър

Можете да използвате софтуера за EOS, за да прехвърляте изображения от фотоапарата в компютър.

Свързване към компютър чрез интерфейсен кабел

 1. Инсталирайте EOS Utility ().

 2. Свържете фотоапарата към компютъра.

  • Използвайте интерфейсен кабел.
  • Свържете другия край към USB порт на компютъра.
 3. Използвайте софтуера EOS Utility, за да прехвърлите изображенията.

  • Вижте ръководството за използване на софтуера EOS Utility.

Внимание

 • При установена Wi-Fi връзка, фотоапаратът не може да комуникира с компютър, свързан чрез интерфейсен кабел.

Използване на четец за карти

Можете да използвате четец за карти, за да прехвърляте изображения в компютър.

 1. Инсталирайте Digital Photo Professional ().

 2. Поставете картата в четеца за карти.

 3. Използвайте софтуера Digital Photo Professional, за да прехвърлите изображенията.

  • Вижте ръководството за използване на софтуера Digital Photo Professional.

Забележка

 • Когато прехвърляте изображения от фотоапарата в компютър с четец на карти, без да използвате софтуера за EOS, копирайте DCIM папката от картата в компютъра.

Свързване към компютър чрез Wi-Fi

Можете да свържете фотоапарата към компютъра чрез Wi-Fi и да прехвърляте изображения в компютъра ().