Режим „Близък план“

Използвайте режим [] (Close-up/Близък план) за снимане в близък план на малки обекти, като например цветя. За да увеличите допълнително малките обекти, използвайте обектив за близък план (продава се отделно).

Tips Съвети за снимане

 • Използвайте еднообразен заден план.

  Еднообразният заден план увеличава акцента върху малки обекти (цветя и т.н.).

 • Приближете се към обекта.

  Проверете минималното разстояние за фокусиране на обектива. Минималното разстояние на фокусиране на обектива се измерва от маркировката (фокусна равнина), разположена в горната част на фотоапарата, до обекта. Фокусирането няма да бъде възможно, ако сте застанали твърде близо.

 • Когато работите с вариообектив, използвайте максимално телеувеличение.

  Ако работите с вариообектив, използването на максимално телеувеличение ще увеличи обекта максимално.

 • Когато [Flash] мига

  Отворете вградената светкавица с ръка.