Добавяне на информация за ориентация към видео

За видео, записано с фотоапарат във вертикална ориентация, може автоматично да се добави информация за ориентация, показваща коя страна е нагоре, с цел възпроизвеждане със същата ориентация чрез смартфони или други устройства.

 1. Изберете [Set-up: Add Movie rotate info/Set-up: Добавяне на информация за ротация на Movie].

 2. Изберете опция.

  • Enable/Разрешено

   Възпроизвеждайте видео чрез смартфони или други устройства с ориентацията, в която е записано.

  • Disable/Забранено

   Възпроизвеждайте видео хоризонтално чрез смартфони или други устройства независимо от ориентацията на записа.

Забележка

 • Видеозаписите се възпроизвеждат хоризонтално чрез фотоапарата независимо от настройката [Set-up: Add Movie rotate info/Set-up: Добавяне на информация за ротация на Movie].