Информация за авторски права

Когато сте въвели информация за авторски права, тя ще бъде присъединена към изображението като Exif данни.

 1. Изберете [Set-up: Copyright information/Set-up: Информация за авторски права].

 2. Изберете опция.

 3. Въведете текст.

  • Използвайте Up keyDown keyLeft keyRight key, за да изберете символ, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button, за да го въведете.
  • Ако изберете [Input mode], можете да промените режима на въвеждане.
  • Изберете [Erase], за да изтриете символ.
 4. Затворете екрана за настройване.

  • Натиснете бутона MENU и след това натиснете [OK].

Проверка на информацията за авторски права

Когато изберете [Display copyright info./Показване информация за авторски права] на стъпка 2, можете да проверите информацията за [Author/Автор] и [Copyright/Авторски права], която сте въвели.

Изтриване на информация за авторски права

Когато изберете [Delete copyright information/Изтриване информация за авторски права] на стъпка 2, можете да изтриете информацията за [Author/Автор] и [Copyright/Авторски права].

Внимание

 • Ако въведеният текст за “Автор” или “Авторски права” е дълъг, може да не се изведе целият, когато изберете [Display copyright info./Показване информация за авторски права].

Забележка

 • Можете да въведете или проверите информацията за авторски права също и чрез софтуера EOS Utility (софтуер за EOS).