Режим „Храна“

Използвайте режим [] (Food/Храна) за практикуване на кулинарна фотография. Снимката ще изглежда ярка и апетитна. Също така червеникавите оттенъци, причинени от източника на светлина, ще бъдат редуцирани в снимки, заснети при осветление от лампа с нажежаема жичка и др.

Tips Съвети за снимане

  • Променете настройката за цветова тоналност.

    Настройката [Color tone/Тоналност] може да се регулира. За да увеличите червеникавите оттенъци на храната, задайте настройка към [Warm tone/Топла тоналност] (червено). Задайте настройка към [Cool tone/Студена тоналност] (синьо), ако тя изглежда твърде червеникава.

Внимание

  • Топлите нюанси на обектите може да избледнеят.
  • Когато сцената е осветена от няколко светлинни източника, топлите нюанси в снимката няма да могат да бъдат редуцирани.
  • При снимане със светкавица за [Color tone/Тоналност] се задава стандартната настройка.
  • Ако в снимката има хора, цветът на кожата им може да не се възпроизведе правилно.