Използване на светкавица

В тази глава е обяснено как се снима с вградената светкавица или с външна светкавица (серия EL/EX Speedlite).

  • вдясно от заглавието на страницата означава, че съответната функция е достъпна само в режимите от творческата зона на програматора (P, Tv, Av или M).

Внимание

  • При запис на видео светкавица не може да се използва.
  • AEB не може да се използва със светкавица.