Корекция на изкривяването на обектива

Винетиране, изкривяване на изображението и други проблеми могат да бъдат следствие от оптичните характеристики на обектива. Фотоапаратът може да компенсира тези явления чрез функцията [Lens aberration correction/Корекция на изкривяването на обектива].

 1. Изберете [Shooting: Lens aberration correction/Shooting: Корекция на изкривяването на обектива].

 2. Изберете опция.

 3. Изберете [Enable/Разрешено].

  • Уверете се, че името на монтирания обектив и [Correction data available/Налични данни за корекция] са показани на екрана (освен когато е зададена настройка [Diffraction correction/Корекция на дифракцията]).
  • Ако на дисплея се изведе [Correction data not available/Данни за корекция не са налични] или [Peripheral illumination], вижте Digital Lens Optimizer (Цифрово оптимизиране на обектива).

Корекция на винетирането на обектива

Може да се коригира ефектът на винетиране (тъмна периферия на изображението).

Внимание

 • В зависимост от условията на снимане е възможна появата на шум по периферията на изображението.
 • Колкото по-висока е ISO светлочувствителността, толкова по-ниско ще бъде нивото на корекция.

Забележка

 • Нивото на корекция ще бъде по-ниско от максималното ниво на корекция, което можете да зададете чрез софтуера Digital Photo Professional (софтуер за EOS).
 • В режимите от "Основна зона" винетирането на обектива се коригира автоматично, когато във фотоапарата са запаметени данни за корекция на обектива.

Корекция на изкривяването

Може да се коригира изкривяването (изкривяване на изображението).

Внимание

 • Задаването на корекция на изкривяването може малко да промени зрителния ъгъл, поради което изображенията са малко изрязани и изглеждат малко по-малко резки.
 • Размерът на изрязаното изображение може да се различава за снимки и видео.

Забележка

 • При запис на видео с RF обективи се поддържа прилагане на корекция на изкривяването.

Цифрово оптимизиране на обектива

Може да се извърши корекция на различни изкривявания, причинени от оптичните характеристики на обектива, както и на дифракцията и загубата на резолюция.

Ако се изведе съобщение [Correction data not available/Данни за корекция не са налични] или [Peripheral illumination] от функцията [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива], можете да използвате софтуера EOS Utility, за да добавите във фотоапарата данни за корекция на обектива. За повече информация вижте "Ръководство за използване на EOS Utility".

Внимание

 • В зависимост от условията на снимане шумът може да се усили вследствие на корекцията. Контурите в изображението може да са по-резки. Настройте рязкостта чрез параметъра на стила на снимката или задайте за [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] настройка [Disable/Забранено] преди заснемането.
 • Колкото по-висока е ISO светлочувствителността, толкова по-ниско ще бъде нивото на корекция.
 • За запис на видео [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] не се извежда. (Не може да се приложи корекция.)

Забележка

 • Активирането на функцията [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] коригира хроматичната аберация и дифракцията при снимане, макар опции за тези корекции да не се извеждат.

Корекция на хроматичната аберация

Може да се коригира хроматичната аберация (разлагането на светлината по контурите на обектите).

Забележка

 • [Chromatic aberr corr/Корекция на хроматичната аберация] не се извежда, когато [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] е с настройка [Enable/Разрешено].

Корекция на дифракцията

Може да се коригира дифракцията (загуба на рязкост, причинена от отвора на диафрагмата).

Внимание

 • В зависимост от условията на снимане шумът може да се усили вследствие на корекцията.
 • Колкото по-висока е ISO светлочувствителността, толкова по-ниско ще бъде нивото на корекция.
 • За запис на видео [Diffraction correction/Корекция на дифракцията] не се извежда. (Не може да се приложи корекция.)
 • Ефектът от корекцията на дифракцията не може да бъде наблюдаван на екрана по време на снимане.

Забележка

 • [Diffraction correction/Корекция на дифракцията] не се извежда, когато [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] е с настройка [Enable/Разрешено].

Внимание

 • Общи предупреждения за корекция на изкривяването на обектива

 • Корекция на изкривяването на обектива не може да се приложи към съществуващите JPEG изображения.
 • При използване на обектив на друг производител е препоръчително да зададете настройка [Disable/Забранено] за корекциите дори ако е изведена информацията [Correction data available/Налични данни за корекция].
 • Затова, ако сте увеличили периферията на изображението, може да бъдат показани части от изображението, които няма да бъдат заснети.
 • Нивото на корекция ще бъде по-ниско (освен при корекция на дифракцията), ако използваният обектив не предава информация за разстоянието.

Забележка

 • Общи бележки за корекция на изкривяването на обектива

 • Ефектът от корекцията на изкривяванията на обектива ще се различава в зависимост от използвания обектив и условията на снимане. Ефектът може да не се забелязва ясно в зависимост от използвания обектив, условията на снимане и др.
 • Ако ефектът от корекцията не се забелязва, ви препоръчваме да увеличите изображението след заснемането и да го прегледате отново.
 • Корекция може да се приложи дори когато е монтиран Canon Life-Size Converter.
 • Ако фотоапаратът не съдържа данни за корекция за монтирания обектив, ефектът ще бъде както при настройка [Disable/Забранено] (освен при корекция на дифракцията).
 • Ако е необходимо, вижте и "Ръководство за използване на EOS Utility".