Видео с ефект „Миниатюра“

Можете да създавате ефект на миниатюрен модел, като разфокусирате зоните на изображението извън избраната зона. Можете също да зададете скорост на възпроизвеждане преди записа, за да създадете видео, което наподобява сцена от миниатюрен модел, в която хората и обектите се движат бързо по време на възпроизвеждането. Обърнете внимание, че звук не се записва.

 1. Изберете [Miniature effect movie (off)].

  • Натиснете бутона Quick Control/Set button и в екрана за бърз контрол изберете [Miniature effect movie (off)].
  • Изберете скорост на възпроизвеждане [Miniature effect movie (5x)], [Miniature effect movie (10x)] или [Miniature effect movie (20x)].
 2. Преместете рамката на сцената.

  • Използвайте рамката на сцената, за да определите зоната на фокус.
  • Натиснете бутона AF point selection, за да активирате функцията за местене на рамката на сцената, която се оцветява в оранжево.
  • Можете да превключвате ориентацията на рамката на сцената чрез бутоните Left keyRight key, когато е с хоризонтална ориентация, и чрез бутоните Up keyDown key, когато е с вертикална ориентация.
  • За да преместите рамка на сцена с хоризонтална ориентация, натиснете стрелките Up keyDown key, а за да преместите рамка на сцена с вертикална ориентация, натиснете стрелките Left keyRight key.
  • За да центрирате рамката на сцената отново, натиснете бутона INFO.
  • За да потвърдите позицията на рамката на сцената, натиснете бутона Quick Control/Set button. След това задайте AF точката.
 3. Преместете AF точката.

  • AF точката се оцветява в оранжево и може да бъде преместена.
  • Натиснете бутоните Up keyDown keyLeft keyRight key, за да преместите AF точката в позицията, в която желаете да фокусирате.
  • Препоръчително е да снимате, като центрирате AF точката в рамката на сцената.
  • За да върнете AF точката в центъра на екрана, натиснете бутона INFO.
  • За да потвърдите позицията на AF точката, натиснете бутона Quick Control/Set button.
 4. Запишете видеото.

  • Натиснете бутона за запис на видео.

Скорост и време за възпроизвеждане (за 1-минутно видео)

Скорост Време за възпроизвеждане
5× (miniature effect movie) Приблиз. 12 s
10× (miniature effect movie) Приблиз. 6 s
20× (miniature effect movie) Приблиз. 3 s

Внимание

 • За да накарате хората и обектите в сцената да се движат бързо по време на възпроизвеждане, изберете [Miniature effect movie (5x)], [Miniature effect movie (10x)] или [Miniature effect movie (20x)] преди записа. Клиповете ще наподобяват сцени от миниатюрен модел.
 • Звук не се записва.