Хибриден автоматичен режим

С помощта на режима Hybrid Auto можете да запишете кратък видеопреглед на деня паралелно със заснемането на снимки. Фотоапаратът записва кратки видеозаписи от сцената с продължителност 2 – 4 s преди всяка снимка, които по-късно се обединяват във видеопреглед ().

 1. Поставете програматора в позиция Hybrid Auto.

 2. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

  • Прочетете съобщението и изберете [OK].
  • Композирайте сцената и снимайте.

Забележка

 • За по-впечатляващи видеопрегледи насочете фотоапарата към обекта за около 4 s преди заснемането на снимка.
 • Батерията се изтощава по-бързо в този режим, отколкото в режим Scene Intelligent Auto, тъй като за всяка снимка се записва кратко видео.
 • Кратко видео може да не се запише, ако снимате веднага след включване на фотоапарата, ако сте избрали режим Hybrid Auto или извършвате други операции с фотоапарата.
 • Звуковите сигнали и вибрациите от работата на фотоапарата или обектива ще се запишат във видеопрегледа.
 • Качеството на изображението за видеопреглед е HD 29.97fps ALL-I за NTSC или 29.97fps 25.00fps ALL-I за PAL. Това зависи от настройката за телевизионен стандарт.
 • Фотоапаратът не възпроизвежда звуков сигнал при изпълнение на операции, като например натискане на спусъка наполовина или използване на самоснимачката.
 • Кратките видеозаписи се съхраняват в отделни файлове дори ако те са записани в един и същи ден в режим Hybrid Auto в посочените по-долу случаи.

  • Времето за запис на видеопрегледа достигне приблиз. 29 min и 59 s (видеозаписите може да бъдат съхранени в отделни файлове също и ако размерът на файла надвиши приблиз. 4 GB).
  • Файлът на видеопрегледа е защитен.
  • Променени са настройките за лятно часово време, видеосистема или часова зона.
 • Записаните звукови сигнали на затвора не могат да бъдат променяни или изтривани.
 • Когато снимате с помощта на EOS Utility, задайте за [Image saving location/Местоположение за съхраняване на изображението] в EOS Utility настройка [Computer and camera memory card/Карта памет на компютър и фотоапарат] или [Camera memory card only/Само карта памет на фотоапарат].

Тип видеопреглед

Когато снимате в режим Hybrid Auto, се заснемат и снимки, и клипове, но можете да зададете дали да бъдат включени снимките в получения видеопреглед.

 1. Поставете програматора в позиция Hybrid Auto.

 2. Изберете [Shooting: Digest type/Shooting: Тип видеопреглед].

 3. Изберете опция.

  • Include stills/Със снимки

   Видеопрегледите включват снимки.

  • No stills/Без снимки

   Видеопрегледите не включват снимки.