Фиксиране на експонацията (AE фиксиране)

Можете да фиксирате експонацията, когато фокусираната зона е различна от зоната за измерване на експонацията или когато желаете да направите множество снимки с еднакво ниво на експонация. Натиснете бутона AE lock, за да фиксирате експонацията, след това рекомпозирайте и направете снимката. Тя е полезна при заснемане на обекти, осветени в контражур и др.

 1. Фокусирайте обекта.

  • Натиснете спусъка наполовина.
 2. Натиснете бутона AE lock.

  • Символът [AE Lock] се извежда на екрана, за да покаже, че експонацията е фиксирана (AE фиксиране). За да отмените AE фиксирането, натиснете бутона AE Lock отново.
 3. Композирайте снимката и я заснемете.

  • Натиснете спусъка.

Внимание

 • Ако [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] () е с настройка, различна от [Disable/Забранено], изображението може да изглежда ярко дори ако е зададена отрицателна компенсация на експонацията.

Ефекти при AE фиксиране

Режим за измерване на осветеността () Избор на AF точка ()
Автоматичен избор Ръчен избор
Evaluative metering Фиксира се експонацията в AF точката, постигнала фокус. Фиксира се експонацията в избраната AF точка.
Partial metering Spot metering Center-weighted average metering Прилага се AE фиксиране за централната AF точка.

Експонацията, измерена осреднено с приоритет на центъра, се фиксира, когато е зададена настройка [Evaluative metering], докато фотоапаратът е конфигуриран за ръчно фокусиране ().

Забележка

 • AE фиксирането не може да се използва с неограничена експонация.