Изрязване на първата и последната сцена от видеозапис

 1. При възпроизвеждане на единични изображения натиснете бутона Quick Control/Set button.

 2. Изберете [Movie playback].

  • Възпроизвеждането на видео започва.
 3. Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да прекратите временно (пауза) възпроизвеждането на видеото.

 4. От контролите за възпроизвеждане на видео изберете [Edit].

 5. Задайте частта, която ще бъде изрязана.

  • Изберете или [] (Cut beginning/Изрязване на началото), или [] (Cut end/Изрязване на края).
  • Натиснете Left key Right key, за да прескочите един кадър (или кратка видеосцена) назад или напред. Задръжте натиснат бутона Right key, за да превъртате бързо кадрите напред.
  • След като сте определили частта за изрязване, натиснете бутона Quick Control/Set button. Частта от видеозаписа, която ще остане след изрязването, е маркирана чрез линия в долната част на екрана.
 6. Прегледайте изрязания видеозапис.

  • Изберете [Playback], за да възпроизведете изрязания видеозапис.
  • За да промените изрязваната част, се върнете към стъпка 5.
  • За да отмените изрязването, натиснете бутона MENU.
 7. Запаметете.

  • Изберете [Save and exit] (1).
  • Екранът за запаметяване ще се изведе.
  • За да го запаметите като нов файл, изберете [New file/Нов файл], или за да го запаметите и презапишете оригиналния видеофайл, изберете [Overwrite/Презаписване].
  • Изберете [Save compressed version] (2), за да запаметите компресирана версия на файла. 4K видеото се конвертира във Full HD видео преди компресирането.
  • В екрана за потвърждение изберете [OK], за да съхраните редактираното видео и да се върнете към екрана за възпроизвеждане на видео.

Внимание

 • Тъй като изрязването се извършва през стъпка от приблиз. 1 s (позиция, обозначена с [Specified position] в долната част на екрана), действителната позиция, в която се изрязва видеото, може малко да се различава от зададената от вас позиция.
 • Фотоапаратът не може да редактира видео, записано чрез друг фотоапарат.
 • Не можете да редактирате видео, когато фотоапаратът е свързан към компютър.
 • Функцията [Save compressed version] не е достъпна за видео, създадено чрез [Save compressed version/Съхраняване на компресирана версия], тъй като не е възможно повторно компресиране и съхраняване.