Настройки за Bluetooth

 1. Изберете [Wireless settings: Bluetooth settings/Wireless settings: Настройки за Bluetooth].

 2. Изберете опция.

  • Bluetooth

   Ако няма да използвате функцията Bluetooth, изберете [Disable/Забранено].

  • Check connection information/Проверка на информацията за връзката

   Позволява ви да проверите името и състоянието на връзката на сдвоеното устройство.

  • Bluetooth address/Bluetooth адрес

   Можете да проверите Bluetooth адреса на фотоапарата.