Включване на захранването

 • Power on

  Фотоапаратът е включен. Вече можете да заснемате снимки и да записвате видео.

 • Power off

  Фотоапаратът е изключен и не работи. Поставете превключвателя на захранването в тази позиция, когато не използвате фотоапарата.

Забележка

 • Съобщението [Saving.../Съхраняване...] ще се изведе, ако поставите превключвателя на захранването в позиция Power off по време на съхраняване на изображение в картата, и след като съхраняването завърши, фотоапаратът ще се изключи.

Настройване на дата, час и часова зона

Ако след като включите фотоапарата, се изведе екранът [Date/Time/Zone/Дата/Час/Часова зона], задайте настройки за Дата/час/часова зона.

Задаване на езика на менютата

За смяна на езика на менютата вижте Език.

Индикатор за заряда на батерията

Когато превключвателят на захранването е в позиция Power on, нивото на заряда на батерията ще бъде показано.

Battery level 3 Нивото на заряда е достатъчно.
Battery level 2 Нивото на заряда на батерията е ниско, но фотоапаратът все още може да бъде използван.
Battery level 1 Батерията ще се изтощи скоро (мига).
Battery level 0 Заредете батерията.

Забележка

 • При извършването на описаните по-долу действия зарядът на батерията ще се изразходва по-бързо:
  • Натискане на спусъка наполовина за продължителен период от време
  • Често активиране на функцията за автоматично фокусиране без заснемане на снимка.
  • Използване на Image Stabilizer (стабилизатор на образа).
  • Използване на Wi-Fi функцията или Bluetooth функцията.
  • Често използване на дисплея.
 • Възможният брой снимки може да се намали в зависимост от конкретните условия на снимане.
 • Обективът се захранва от батерията на фотоапарата. Някои обективи може да изтощят батерията по-бързо от други.
 • При ниски околни температури снимането може да не е възможно дори с достатъчен заряд на батерията.