Информация за възпроизвеждането

Можете да зададете екраните и съпътстващата информация, показвани по време на възпроизвеждането на изображения.

 1. Изберете [Playback: Playback information display/Playback: Информация за възпроизвеждането].

 2. Поставете отметка [Check] срещу номерата на екраните, които да се показват.

  • Използвайте Up keyDown key, за да изберете номера, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button, за да добавите отметка [Check].
  • Повторете тези стъпки, за да добавите отметка [Check] към номера на всеки екран, който желаете да се показва, и след това изберете [OK].
  • Избраната информация може да бъде показана чрез натискане на бутона INFO по време на възпроизвеждане

Хистограма

Хистограмата на яркостта показва разпределението на нивата на експонацията и общата яркост. RGB хистограмата служи за проверка на наситеността и градацията на цветовете.

 • [Brightness/Яркост] показания

  Тази хистограма е графика, която показва разпределението на нивата на яркост на изображението, като хоризонталната ос показва нивото на яркост (по-тъмно вляво и по-светло вдясно), а вертикалната ос показва броя на пикселите за всяко ниво на яркост. Колкото повече пиксели присъстват в лявата част на графиката, толкова по-тъмно е изображението, и колкото повече пиксели присъстват в дясната част на графиката, толкова по-светло е изображението. Ако в лявата част на графиката са струпани твърде много пиксели, ще се загуби детайлността в тъмните зони на изображението, а ако в дясната част на графиката са струпани твърде много пиксели, ще се загуби детайлността в светлите зони на изображението. Градацията в средата на графиката ще бъде възпроизведена правилно. Чрез хистограмата на яркостта можете да оцените отклонението на нивото на експонацията и цялостната градация.

  Примерни хистограми

  Тъмна снимка

  Нормална яркост

  Светла снимка

 • [RGB] показания

  Тази хистограма е графика, която показва разпределението на нивата на яркост на всеки базов цвят в изображението (RGB или червено, зелено и синьо), като хоризонталната ос показва нивото на яркост на съответния базов цвят (по-тъмно вляво и по-светло вдясно), а вертикалната ос показва броя на пикселите за всяко ниво на яркост на този цвят. Колкото повече пиксели присъстват в лявата част на графиката, толкова по-тъмен и подтиснат е съответният базов цвят, и колкото повече пиксели присъстват в дясната част на графиката, толкова по-ярък и наситен е съответният базов цвят. Ако в лявата част на графиката са струпани твърде много пиксели, ще липсва детайлност в тъмните зони на съответния базов цвят, ако в дясната част на графиката са струпани твърде много пиксели, ще липсва детайлност в светлите зони на съответния базов цвят. Чрез RGB хистограмата получавате информация за наситеността и градацията на цвета и отклонението на баланса на бялото.