Продължителна (неограничена) експонация

В този режим затворът остава отворен, докато държите спусъка натиснат докрай, и се затваря, когато освободите спусъка. Използвайте функцията "Неограничена експонация", за да заснемате нощни сцени, фойерверки, астрономически обекти и други обекти, изискващи продължителна експонация.

 1. Поставете програматора в позиция M.

 2. Задайте настройка [BULB] за скорост на затвора.

  • Завъртете селектора Dial наляво, за да зададете [BULB].
 3. Задайте желания отвор на диафрагмата.

  • Натиснете Up key, за да изберете отвора на диафрагмата, и след това завъртете селектора Dial, за да зададете стойност.
 4. Направете снимката.

  • Експонацията продължава, докато държите спусъка натиснат докрай.
  • Изтеклото време от началото на експонацията ще бъде изведено на екрана.

Внимание

 • Не насочвайте фотоапарата към силен източник на светлина, като например слънцето или силен източник на изкуствена светлина. Това може да повреди заснемащия сензор или вътрешните компоненти на фотоапарата.
 • При продължителни експонации нивото на шума в изображението е високо.
 • В режим ISO Авто ще бъде зададена настройка ISO 400 ().

Забележка

 • Можете да редуцирате шума в изображението при продължителни експонации чрез [Shooting: Long exp. noise reduction/Shooting: Редуциране на шума в изобр. при продълж. експонация] ().
 • При снимане с неограничена експонация е препоръчително да използвате статив.
 • Можете да снимате с неограничена експонация, като използвате също дистанционен спусък RS-60E3 (продава се отделно, ).
 • Можете да снимате с неограничена експонация, като използвате също безжично дистанционно управление BR-E1 (продава се отделно, ). Неограничената експонация стартира незабавно или с 2 s закъснение при натискане на спусъка на контролера за дистанционно управление. Натиснете бутона отново, за да прекратите неограничената експонация.