Wi-Fi настройки

 1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi settings/Wireless settings: Wi-Fi настройки].

 2. Изберете опция.

  • Wi-Fi

   Когато е забранено използването на електронни и безжични устройства, като напр. на борда на самолети или в болници, задайте настройка [Disable/Забранено].

  • Password/Парола

   Задайте [None/Няма], за да разрешите установяването на Wi-Fi връзка без парола (освен при свързване към точка за достъп чрез Wi-Fi).

  • Connection history/Хронология на връзките

   Можете да зададете за хронологията на връзките на свързаните чрез Wi-Fi устройства настройка [Show/Покажи] или [Hide/Скрито].

  • Send to smartphone after shot/Изпращане към смартфон след снимане

   Изображенията могат автоматично да се прехвърлят към смартфон ().

  • MAC address/MAC адрес

   Можете да проверите MAC адреса на фотоапарата.