Следящ AF за видео

Когато тази функция е активирана, по време на запис на видео фотоапаратът фокусира обекта непрекъснато.

 1. Изберете [Shooting: Movie Servo AF/Shooting: Следящ AF за видео].

 2. Изберете [Enable/Разрешено].

  • При зададена настройка [Enable/Разрешено]

   • Фотоапаратът фокусира обекта непрекъснато дори когато не сте натиснали спусъка наполовина.
   • За да запазите фокуса в определена позиция или за да предотвратите записването на механичните звуци от работата на обектива, можете временно да преустановите действието на функцията „Следящ AF за видео“, като натиснете бутона, програмиран за [Pause Movie Servo AF/Пауза на „Следящ AF за видео“] в [Set-up: Custom Functions(C.Fn)/Set-up: Потребителски функции (C.Fn)] ().
   • Когато действието на функцията "Следящ AF за видео" е временно преустановено, ако се върнете към запис на видео след операции, като например натискане на бутона MENU или Playback или промяна на AF метода, действието на функцията "Следящ AF за видео" ще се възобнови.
  • При зададена настройка [Disable/Забранено]

   • Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.

Внимание

 • Предпазни мерки, когато е зададена настройка [Movie Servo AF/Следящ AF за видео: Enable/Разрешено]

 • Условия на снимане, които затрудняват фокусирането

 • Тъй обективът се задвижва непрекъснато, ще се консумира повече енергия от батерията и ще скъси ефективното време за запис на видео ().
 • Ако извършвате фокусиране или работите с контролите на фотоапарата по време на запис на видео, вграденият микрофон може да запише механичния шум от работата на обектива или звуковите сигнали от операциите на фотоапарата/обектива. В този случай използването на външен микрофон може да редуцира тези звуци. Ако звуците продължават да се записват и с външен микрофон, демонтирането на външния микрофон от фотоапарата и отдалечаването му от фотоапарата и обектива може да реши проблема.
 • Действието на функцията "Следящ AF за видео" ще се преустанови временно при използване на вариото или при изглед с увеличаване.
 • При запис на видео, ако заснеманият обект се приближава/отдалечава или ако фотоапаратът се движи в хоризонтално или вертикално направление (хоризонтални или вертикални движения), изображението може за момент да се увеличи или да се намали (промяна на увеличението на изображението).