Настройки

Тази глава описва настройките от менюто в панела ([Set-up]).

  • вдясно от заглавието на страницата означава, че съответната функция е достъпна само в режимите от творческата зона на програматора (P, Tv, Av или M).