Редактиране на видеопреглед

Могат да се изтриват отделни епизоди (клипове), записани в режим Hybrid Auto. Бъдете внимателни, когато изтривате епизоди, защото те не могат да бъдат възстановени.

 1. Превключете към режим на възпроизвеждане.

  • Натиснете бутона Playback.
 2. Изберете видеопреглед.

  • Натиснете бутоните Left keyRight key, за да изберете видеопреглед.
  • В режим на възпроизвеждане на единични изображения видеопрегледите са маркирани със символ [] в горния ляв ъгъл.
  • В режим на групово възпроизвеждане, натиснете бутона Quick Control/Set button, за да превключите към възпроизвеждане на единични изображения.
 3. При възпроизвеждане на единични изображения натиснете бутона Quick Control/Set button.

 4. Изберете [].

  • Стартира възпроизвеждането на видеопрегледа.
 5. Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да прекратите временно (пауза) възпроизвеждането на видеопрегледа.

  • Ще се изведат контролите за възпроизвеждане на видео.
 6. Изберете клип.

  • Използвайте [Skip backward] или [Skip forward], за да изберете клип.
 7. Изберете [Erase clip].

 8. Изберете [OK].

  • Епизодът се изтрива и краткото видео се презаписва.

Забележка