Творческа помощ

Можете да обработвате RAW изображения, като приложите желани ефекти и ги запаметите като JPEG изображения.

 1. Изберете [Playback: Creative Assist/Playback: Творческа помощ].

 2. Изберете изображение.

  • Използвайте Left keyRight key, за да изберете изображението, което желаете да обработите, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button.
 3. Изберете ефект.

  • Използвайте бутоните Left key Right key, за да изберете ефекта.
  • Ако изберете [Preset/Фиксирани настройки] и натиснете бутона Quick Control/Set button, можете да изберете [VIVID], [SOFT] или други предварително зададени ефекти. [AUTO1], [AUTO2], и [AUTO3] са ефекти, препоръчани от фотоапарата въз основа на характеристиките на изображението.
  • Можете да избирате ефекти като [Brightness/Яркост] или [Contrast/Контраст], като натиснете бутона Quick Control/Set button и след това използвате бутоните Left keyRight key.
  • Натиснете бутона Quick Control/Set button, когато приключите с настройването.
  • За да възстановите фабричната настройка на ефекта, натиснете бутона AE Lock.
  • За да потвърдите ефекта, натиснете бутона AF point selection.
 4. Изберете [OK], за да запаметите изображението.