Εμπορικά σήματα και άδεια χρήσης

Εμπορικά σήματα

 • Το Adobe είναι εμπορικό σήμα της Adobe Systems Incorporated.
 • Τα Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
 • Τα App Store και macOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
 • Τα Google Play και Android είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
 • Το iOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.
 • Το QR Code είναι εμπορικό σήμα της Denso Wave Inc.
 • Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.
 • Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.
 • Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το σήμα Wi-Fi Protected Setup είναι εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
 • Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων από τη Canon Inc. πραγματοποιείται κατόπιν άδειας. Λοιπά εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
 • Τα USB Type-C™ και USB-C™ είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum.
 • Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

About MPEG-4 Licensing

 • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
 • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Η ειδοποίηση εμφανίζεται στα Αγγλικά όπως απαιτείται.

Αξεσουάρ

Συνιστάται η χρήση γνήσιων αξεσουάρ Canon

Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο να επιτυγχάνει βέλτιστη απόδοση όταν χρησιμοποιείται με γνήσια αξεσουάρ Canon. Επομένως, προτείνεται η χρήση του προϊόντος με γνήσια αξεσουάρ.

Η Canon δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά σε αυτό το προϊόν ή/και ατυχήματα όπως βλάβες, πυρκαγιές κ.λπ. τα οποία μπορεί να προκληθούν από την αστοχία (π.χ. διαρροή ή/και έκρηξη μπαταρίας) μη γνήσιων αξεσουάρ Canon. Έχετε υπόψη ότι οι βλάβες λόγω κακής λειτουργίας των μη γνήσιων αξεσουάρ δεν καλύπτονται από την εγγύηση για επισκευή. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε επισκευή με χρέωση.

Προσοχή

 • Η συστοιχία μπαταριών LP-E17 είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για προϊόντα Canon. Η χρήση της με μη συμβατούς φορτιστές μπαταριών ή με μη συμβατά προϊόντα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα λειτουργίας ή ατυχήματα, για τα οποία η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη.

Ανατρέξτε στον ακόλουθο ιστότοπο για λεπτομέρειες σχετικά με συμβατά αξεσουάρ.