Οθόνη ευρετηρίου (Προβολή πολλαπλών εικόνων)

  1. Μεταβείτε στην οθόνη ευρετηρίου.

    • Κατά την προβολή εικόνων, πατήστε το πλήκτρο Ευρετήριο.
    • Θα εμφανιστεί η οθόνη ευρετηρίου 4 εικόνων. Η επιλεγμένη εικόνα επισημαίνεται με πορτοκαλί πλαίσιο. Αν πατήσετε ξανά το πλήκτρο Ευρετήριο, θα γίνει εναλλαγή της προβολής από 9 σε 36 εικόνες και κατόπιν σε 100 εικόνες. Με το πάτημα του πλήκτρου Μεγέθυνση/σμίκρυνση, η προβολή αλλάζει από 100 εικόνες σε 36 εικόνες, 9 εικόνες, 4 εικόνες και μετά σε προβολή μεμονωμένων εικόνων.
  2. Αναζητήστε εικόνες.

    • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο ΚάτωΑριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο, για να μετακινήσετε το πορτοκαλί πλαίσιο και να επιλέξετε εικόνα.
    • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης στην οθόνη ευρετηρίου για να εμφανίσετε την επιλεγμένη εικόνα στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.