Ρυθμίσεις λειτουργίας φλας

Οι λειτουργίες του ενσωματωμένου φλας ή των εξωτερικών φλας Speedlite της σειράς EL/EX μπορούν οριστούν από τις οθόνες μενού στη μηχανή.

Πριν ρυθμίσετε τις λειτουργίες των εξωτερικών φλας Speedlite, συνδέστε το φλας Speedlite και ανάψτε το.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του εξωτερικού φλας Speedlite, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Έλεγχος φλας].

 2. Κάντε μια επιλογή.

Πυροδότηση φλας

 • Ορίστε σε [Αυτόματη πυροδότηση] (στις καταστάσεις Βασικής ζώνης ή P) για αυτόματη πυροδότηση φλας, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
 • Ορίστε σε [Φωτιά] για να ανάβει πάντα το φλας κατά τη λήψη.
 • Επιλέξτε [Χωρίς φλας] (στις καταστάσεις της Δημιουργικής ζώνης) για να διατηρήσετε ανενεργό το φλας ή εάν χρησιμοποιείτε τη βοηθητική δέσμη AF.

Φωτομέτρηση με φλας E-TTL II

 • Ορίστε σε [Αποτ (Προτ.προσ.)] για φωτομέτρηση με φλας που είναι κατάλληλη για λήψεις ανθρώπων.
 • Ορίστε σε [Αποτίμηση] για φωτομέτρηση με φλας που δίνει έμφαση στο άναμμα του φλας κατά τη συνεχή λήψη.
 • Αν επιλέξετε [Μέσος Όρος], οι ρυθμίσεις έκθεσης με φλας θα υπολογιστούν βάσει του μέσου όρου φωτομέτρησης από ολόκληρη τη σκηνή.

Προσοχή

 • Ακόμη και με τη ρύθμιση [Αποτ (Προτ.προσ.)], ορισμένα θέματα και κάποιες συνθήκες λήψης ενδέχεται να αποτρέπουν την επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος.

Μείωση φαινομένου κόκκινων ματιών

Ορίστε σε [Ενεργ.] για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών με το πάτημα της λυχνίας μείωσης φαινομένου κόκκινων ματιών προτού πυροδοτήσετε το φλας.

Αργός συγχρονισμός

Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα συγχρονισμού φλας για τη φωτογράφιση με φλας στις καταστάσεις Av και P.

 • [1/250-1/30 δευτ. αυτόματα] 1/250-30 δευτ. αυτ.

  Η ταχύτητα συγχρονισμού φλας ορίζεται αυτόματα εντός του εύρους 1/250 δευτ. έως 30 δευτ., ώστε να είναι κατάλληλη για τη φωτεινότητα της σκηνής. Η λήψη με αργό συγχρονισμό χρησιμοποιείται σε χώρους με χαμηλό φωτισμό (υπό ορισμένες συνθήκες λήψης) και η ταχύτητα κλείστρου μειώνεται αυτόματα.

 • [1/250-1/60 δευτ. αυτόματα] 1/250-1/60 δευτ. αυτ.

  Αποτρέπει την αυτόματη ρύθμιση αργής ταχύτητας κλείστρου σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Είναι αποτελεσματική αν θέλετε να αποτρέψετε το φλουτάρισμα του θέματος και την αστάθεια της μηχανής. Το φως από το φλας παρέχει τυπική έκθεση για θέματα, αλλά λάβετε υπόψη ότι το φόντο ενδέχεται να είναι σκοτεινό.

 • [1/250 δευτ. (σταθερή)] 1/250 δευτ. (σταθερή)

  Η ταχύτητα κλείστρου είναι σταθερή στη ρύθμιση 1/250 δευτ., η οποία είναι πιο αποτελεσματική για την αποφυγή φλουταρίσματος του θέματος και αστάθειας της μηχανής από τη ρύθμιση [1/250-1/60 δευτ. αυτ.]. Ωστόσο, σε χαμηλό φωτισμό, το φόντο του θέματος θα είναι πιο σκούρο σε σύγκριση με τη ρύθμιση [1/250-1/60 δευτ. αυτ.].

Προσοχή

 • Για να χρησιμοποιήσετε τη λήψη με αργό συγχρονισμό στην κατάσταση Av/P, επιλέξτε τη ρύθμιση [1/250-30 δευτ. αυτ.].

Ρυθμίσεις λειτουργίας ενσωματωμένου φλας

Κατάσταση φλας

Ορίστε σε [E-TTL II] για λήψη σε κατάσταση πλήρως αυτόματου φλας E-TTL II/E-TTL.

Ορίστε σε [Χειροκ. φλας] για να καθορίσετε χειροκίνητα την έξοδο φλας που προτιμάτε στην επιλογή [Έξ. φλας].

 • Διαθέσιμο μόνο σε κατάσταση Tv/Av/M.

Συγχρ.Κλείστρου

Κανονικά, ορίστε τη ρύθμιση σε [1η κουρτίνα], ώστε το φλας να ανάψει αμέσως μετά την έναρξη της λήψης.

Ορίστε σε [2η κουρτίνα] και χρησιμοποιήστε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου για να φωτογραφίσετε με φυσικά χρώματα τα ίχνη κινούμενων θεμάτων, όπως οι προβολείς ενός αυτοκινήτου.

Προσοχή

 • Κατά τη λήψη με [2η κουρτίνα], επιλέξτε ταχύτητα κλείστρου 1/60 δευτ. ή χαμηλότερη. Για ταχύτητες κλείστρου που υπερβαίνουν το 1/60 δευτ., ο συγχρονισμός 1ης κουρτίνας χρησιμοποιείται αυτόματα, ακόμη και αν έχει οριστεί η [2η κουρτίνα].

Διόρθ. έκθ.

Καθορίστε τη διόρθωση έκθεσης με φλας αν η φωτεινότητα του θέματος δεν είναι η επιθυμητή (για να μπορέσετε να προσαρμόσετε την έξοδο φλας) σε φωτογράφιση με φλας. Μπορείτε να ορίσετε τη διόρθωση έκθεσης με φλας έως ±2 στοπ, σε βήματα 1/3 στοπ.

 1. Επιλέξτε [Διόρθ. έκθ.].

 2. Καθορίστε την τιμή διόρθωσης.

  • Αν η έκθεση είναι πολύ σκοτεινή, πατήστε το πλήκτρο Δεξί πλήκτρο (για αυξημένη έκθεση).
  • Αν η έκθεση είναι πολύ φωτεινή, πατήστε το πλήκτρο Αριστερό πλήκτρο (για μειωμένη έκθεση).
  • Αφού καταγράψετε την εικόνα, ακυρώστε τη διόρθωση έκθεσης με φλας επαναφέροντας την τιμή στο 0.

Προσοχή

 • Στη ρύθμιση [Λήψη: Auto Lighting Optimizer/Λήψη: Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού] (), εάν ορίσετε μια επιλογή εκτός της [Απενεργ.], οι εικόνες ενδέχεται να φαίνονται φωτεινές ακόμη κι εάν έχετε ρυθμίσει αρνητική διόρθωση έκθεσης με φλας για σκοτεινότερη έκθεση.
 • Αν η διόρθωση έκθεσης με φλας έχει οριστεί με a φλας Speedlite (πωλείται ξεχωριστά, ), δεν μπορείτε να την ορίσετε με τη μηχανή (Γρήγορος έλεγχος ή Ρυθμίσεις λειτουργίας εξωτερικού φλας). Λάβετε υπόψη ότι η ρύθμιση του φλας Speedlite υπερισχύει της ρύθμισης της μηχανής, αν οριστούν αμφότερες την ίδια στιγμή.

Σημείωση

 • Η καθορισμένη τιμή διόρθωσης έκθεσης παραμένει σε ισχύ ακόμη κι αφού τοποθετήσετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση.

Ρυθμίσεις λειτουργίας εξωτερικού φλας

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη, η θέση προβολής και οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του φλας Speedlite, τις τιμές Εξειδικευμένων ρυθμίσεων, την κατάσταση φλας και άλλους παράγοντες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της μονάδας φλας για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες της.

Παράδειγμα οθόνης

 1. (1) Κατάσταση φλας
 2. (2) Ασύρματες λειτουργίες/Έλεγχος αναλογίας πυροδότησης
 3. (3) Φλας με ζουμ (Κάλυψη φλας)
 1. (4) Συγκρονισμός κλείστρου
 2. (5) Διόρθωση έκθεσης με φλας
 3. (6) Οριοθέτηση έκθεσης με φλας

Προσοχή

 • Οι λειτουργίες είναι περιορισμένες κατά τη χρήση φλας Speedlite σειράς EX που δεν είναι συμβατά με τις ρυθμίσεις λειτουργίας φλας.

Κατάσταση φλας

Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση φλας που ταιριάζει στη φωτογράφιση με φλας που επιθυμείτε.

 • Η επιλογή [E-TTL II] είναι η στάνταρ κατάσταση των φλας Speedlite σειράς EL/EX που υποστηρίζουν φωτογράφιση με φλας αυτόματης έκθεσης.
 • Η επιλογή [Χειροκ. φλας] χρησιμοποιείται για τη χειροκίνητη διαμόρφωση της ρύθμισης [Έξοδος φλας] του φλας Speedlite.
 • Η επιλογή [CSP] (Λειτουρ προτεραιότ συνεχ λήψης) είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείται συμβατό φλας Speedlite. Αυτή η ρύθμιση μειώνει αυτόματα την έξοδο φλας κατά ένα στοπ και αυξάνει την ταχύτητα ISO κατά ένα στοπ. Είναι χρήσιμη στη συνεχή λήψη και βοηθά στην εξοικονόμηση ισχύος μπαταρίας των φλας.
 • Όσον αφορά άλλες καταστάσεις φλας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών ενός φλας Speedlite συμβατού με την αντίστοιχη κατάσταση φλας.

Προσοχή

 • Προσαρμόστε τη Διόρθωση έκθεσης όπως απαιτείται, σε περίπτωση υπερέκθεσης από φωτογράφιση με φλας με την επιλογή [CSP] στην κατάσταση Tv ή M.

Σημείωση

 • Με την επιλογή [CSP], η ταχύτητα ISO ορίζεται αυτόματα ως [Αυτόμ.].

Ασύρματες λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματη μετάδοση ή οπτική ασύρματη μετάδοση για φωτογράφιση με φωτισμό με πολλαπλά ασύρματα φλας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την ασύρματη επικοινωνία φλας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών ενός φλας Speedlite συμβατού με τη φωτογράφιση με ασύρματη επικοινωνία φλας.

Έλεγχος αναλογίας πυροδότησης

Με φλας μακροφωτογράφισης, μπορείτε να ορίσετε τον έλεγχος αναλογίας πυροδότησης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο της αναλογίας πυροδότησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του φλας μακροφωτογράφισης.

Φλας με ζουμ (Κάλυψη φλας)

Τα φλας Speedlite που έχουν κεφαλή φλας με ζουμ σάς δίνουν τη δυνατότητα να ορίζετε την κάλυψη του φλας.

Συγκρονισμός κλείστρου

Κανονικά, ορίστε αυτήν τη ρύθμιση σε [Συγχρονισμός 1ης κουρτίνας], ώστε το φλας να πυροδοτείται αμέσως μετά την έναρξη της λήψης. Ορίστε σε [Συγχρονισμός 2ης κουρτίνας] και χρησιμοποιήστε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου για να φωτογραφίσετε με φυσικά χρώματα τα ίχνη κινούμενων θεμάτων, όπως οι προβολείς ενός αυτοκινήτου.

Ορίστε σε [Συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας] για φωτογράφιση με φλας με υψηλότερες ταχύτητες κλείστρου από τη μέγιστη ταχύτητα κλείστρου συγχρονισμού φλας. Αυτό είναι χρήσιμο όταν φωτογραφίζετε με ανοιχτό διάφραγμα σε κατάσταση Av για φλουτάρισμα του φόντου πίσω από θέματα σε εξωτερικούς χώρους την ημέρα, για παράδειγμα.

Προσοχή

 • Κατά τη λήψη με [Συγχρονισμός 2ης κουρτίνας], επιλέξτε ταχύτητα κλείστρου 1/60 δευτ. ή χαμηλότερη. Για ταχύτητες κλείστρου που υπερβαίνουν το 1/60 δευτ., ο συγχρονισμός 1ης κουρτίνας εφαρμόζεται αυτόματα, ακόμη και αν έχει οριστεί η [Συγχρονισμός 2ης κουρτίνας].

Διόρθωση έκθεσης με φλας

Όπως μπορείτε να προσαρμόσετε τη διόρθωση έκθεσης, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε και την έξοδο φλας των εξωτερικών φλας Speedlite.

Προσοχή

 • Αν η διόρθωση έκθεσης με φλας έχει οριστεί με το φλας Speedlite, δεν μπορείτε να την ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τη μηχανή. Λάβετε υπόψη ότι η ρύθμιση του φλας Speedlite υπερισχύει της ρύθμισης της μηχανής, αν οριστούν αμφότερες την ίδια στιγμή.

Οριοθέτηση έκθεσης με φλας

Τα φλας Speedlite που διαθέτουν οριοθέτηση έκθεσης με φλας (FEB) μπορούν να αλλάξουν αυτόματα την έξοδο εξωτερικού φλας καθώς λαμβάνονται τρεις λήψεις ταυτόχρονα.

Τιμές εξειδικευμένων ρυθμίσεων εξωτερικού φλας

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εξειδικευμένες ρυθμίσεις του εξωτερικού φλας Speedlite, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του.

Προσοχή

 • Το φλας Speedlite της σειράς EL/EX ανάβει πάντα σε πλήρη ισχύ εφόσον η εξειδικευμένη ρύθμιση [Κατάστ. φωτομέτρησης με φλας] οριστεί σε [1:TTL] (αυτόματο φλας).
 • Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε την επιλογή Προσωπική λειτουργία (P.Fn) του φλας Speedlite στην οθόνη της μηχανής [Λήψη: Ρύθμ. λειτ. εξωτερικού φλας]. Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται απευθείας στο Speedlite.

Διαγραφή ρυθμίσεων λειτουργίας φλας/εξειδικευμένων ρυθμίσεων

 1. Επιλέξτε [Διαγραφή ρυθμίσεων].

 2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θα διαγραφούν.

  • Επιλέξτε [Διαγραφή ρυθμ ενσωμ φλας], [Διαγραφή ρυθμ εξωτ φλας] ή [Διαγραφή ρυθμ.C.Fn εξωτ.φλας].
  • Επιλέξτε [ΟΚ] στην οθόνη επιβεβαίωσης για τη διαγραφή όλων των ρυθμίσεων φλας ή των εξειδικευμένων ρυθμίσεων.