Επανασύνδεση μέσω Wi-Fi

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για επανασύνδεση με συσκευές ή υπηρεσίες Web με αποθηκευμένες ρυθμίσεις σύνδεσης.

 1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Ορίστε την επιλογή στην οποία θα συνδεθείτε μέσω Wi-Fi από το εμφανιζόμενο ιστορικό. Αν η επιλογή δεν εμφανίζεται, πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για εναλλαγή οθονών.
  • Το ιστορικό δεν εμφανίζεται όταν η επιλογή [Ιστορικό σύνδεσης] έχει οριστεί σε [Απόκρυψη] ().
 3. Χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή.

  [] Smartphone

  • Εκκινήστε το Camera Connect.
  • Αν ο προορισμός σύνδεσης του smartphone έχει αλλάξει, επαναφέρετε τη ρύθμιση για σύνδεση μέσω Wi-Fi με τη μηχανή ή το ίδιο σημείο πρόσβασης με τη μηχανή.

   Κατά την απευθείας σύνδεση της μηχανής σε smartphone μέσω Wi-Fi, εμφανίζεται η ένδειξη «_Canon0A» στο τέλος του SSID.

  [] Υπολογιστής

  • Στον υπολογιστή, ξεκινήστε το λογισμικό EOS.
  • Αν ο προορισμός σύνδεσης του υπολογιστή έχει αλλάξει, επαναφέρετε τη ρύθμιση για σύνδεση μέσω Wi-Fi με τη μηχανή ή το σημείο πρόσβασης της μηχανής.

   Κατά την απευθείας σύνδεση της μηχανής σε υπολογιστή μέσω Wi-Fi, εμφανίζεται η ένδειξη «_Canon0A» στο τέλος του SSID.

  [] Εκτυπωτής

  • Αν ο προορισμός σύνδεσης του εκτυπωτή έχει αλλάξει, επαναφέρετε τη ρύθμιση για σύνδεση μέσω Wi-Fi με τη μηχανή ή με το ίδιο σημείο πρόσβασης με τη μηχανή.

   Κατά την απευθείας σύνδεση της μηχανής σε εκτυπωτή μέσω Wi-Fi, εμφανίζεται η ένδειξη «_Canon0A» στο τέλος του SSID.