Φωτεινότητα σκοπεύτρου

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Φωτεινότητα σκοπεύτρου].

  2. Κάντε τη ρύθμιση.

    • Κρατώντας το σκόπευτρο στο ύψος του ματιού σας, προσαρμόστε τη ρύθμιση με τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο και πατήστε Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.