Διόρθωση παρέκκλισης του φακού

Βινιετάρισμα, παραμόρφωση εικόνας και άλλα προβλήματα μπορεί να προκληθούν από οπτικά χαρακτηριστικά του φακού. Η μηχανή μπορεί να διορθώσει αυτά τα φαινόμενα χρησιμοποιώντας τη [Διόρθωση παρέκκλισης φακού].

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Διόρθωση παρέκκλισης φακού].

 2. Κάντε μια επιλογή.

 3. Επιλέξτε [Ενεργ.].

  • Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται το όνομα του συνδεδεμένου φακού και το μήνυμα [Δεδομένα διόρθωσης διαθέσιμα] (εκτός αν έχει οριστεί [Διόρθωση διάθλασης]).
  • Εάν εμφανίζεται το μήνυμα [Δεδομένα διόρθωσης μη-διαθέσιμα] ή ένα εικονίδιο [Περιφερειακός φωτισμός], ανατρέξτε στην ενότητα Ψηφιακή βελτιστοποίηση φακού.

Διόρθωση περιφερειακού φωτισμού

Το βινιετάρισμα (σκοτεινές γωνίες εικόνας) μπορεί να διορθωθεί.

Προσοχή

 • Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος στην περιφέρεια της εικόνας.
 • Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα ISO τόσο μικρότερη θα είναι η τιμή διόρθωσης.

Σημείωση

 • Η τιμή διόρθωσης που εφαρμόζεται θα είναι μικρότερη από τη μέγιστη τιμή διόρθωσης που μπορείτε να εφαρμόσετε με το Digital Photo Professional (λογισμικό EOS).
 • Ο περιφερειακός φωτισμός διορθώνεται αυτόματα στις καταστάσεις Βασικής ζώνης όταν τα δεδομένα διόρθωσης έχουν αποθηκευτεί στη μηχανή.

Διόρθωση παραμόρφωσης

Η παραμόρφωση (στρέβλωση εικόνας) μπορεί να διορθωθεί.

Προσοχή

 • Ο καθορισμός της διόρθωσης παραμόρφωσης ενδέχεται να αλλάξει ελαφρώς τη γωνία θέασης, με αποτέλεσμα εικόνες που είναι ελαφρώς κομμένες και κάπως λιγότερο ευκρινείς.
 • Το επίπεδο κοπής της εικόνας μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στις στατικές εικόνες και τις ταινίες.

Σημείωση

 • Με φακούς RF, υποστηρίζεται η διόρθωση παραμόρφωσης κατά την εγγραφή ταινιών.

Ψηφιακή βελτιστοποίηση φακού

Διάφορες παρεκκλίσεις από οπτικά χαρακτηριστικά του φακού μπορούν να διορθωθούν, μαζί με τη διάθλαση και την απώλεια ανάλυσης.

Εάν το μήνυμα [Δεδομένα διόρθωσης μη-διαθέσιμα] ή [Περιφερειακός φωτισμός] εμφανιστεί από την επιλογή [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το EOS Utility για να προσθέσετε δεδομένα διόρθωσης φακού στη μηχανή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του EOS Utility.

Προσοχή

 • Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, ο θόρυβος μπορεί να ενταθεί σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της διόρθωσης. Οι ακμές της εικόνας ενδέχεται επίσης να τονίζονται. Προσαρμόστε την όξυνση του Στυλ Εικόνας ή ρυθμίστε την επιλογή [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού] ως [Απενεργ.] όπως απαιτείται πριν από τη λήψη.
 • Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα ISO τόσο μικρότερη θα είναι η τιμή διόρθωσης.
 • Για εγγραφή ταινίας, η επιλογή [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού] δεν εμφανίζεται. (Η διόρθωση δεν είναι δυνατή.)

Σημείωση

 • Με την ενεργοποίηση της επιλογής [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού], διορθώνεται τόσο η χρωματική παρέκκλιση όσο και η διάθλαση κατά τη λήψη, παρόλο που αυτές οι επιλογές δεν εμφανίζονται.

Διόρθωση χρωματικής παρέκκλισης

Η χρωματική παρέκκλιση (χρωματική εκτροπή γύρω από τα θέματα) μπορεί να διορθωθεί.

Σημείωση

 • Η επιλογή [Διόρθ χρωμ παρέκκλ] δεν εμφανίζεται, όταν η ρύθμιση [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].

Διόρθωση διάθλασης

Η διάθλαση (απώλεια όξυνσης που οφείλεται στο διάφραγμα) μπορεί να διορθωθεί.

Προσοχή

 • Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, ο θόρυβος μπορεί να ενταθεί σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της διόρθωσης.
 • Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα ISO τόσο μικρότερη θα είναι η τιμή διόρθωσης.
 • Για εγγραφή ταινίας, η επιλογή [Διόρθωση διάθλασης] δεν εμφανίζεται. (Η διόρθωση δεν είναι δυνατή.)
 • Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της διόρθωσης διάθλασης στην οθόνη κατά τη στιγμή της λήψης.

Σημείωση

 • Η επιλογή [Διόρθωση διάθλασης] δεν εμφανίζεται, όταν η ρύθμιση [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].

Προσοχή

 • Γενικές προφυλάξεις για τη διόρθωση παρέκκλισης φακού

 • Η διόρθωση παρέκκλισης φακού δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε υπάρχουσες εικόνες JPEG.
 • Αν χρησιμοποιείτε φακό που δεν είναι της Canon, συστήνεται η ρύθμιση των διορθώσεων ως [Απενεργ.] ακόμη κι εάν δεν εμφανίζεται το μήνυμα [Δεδομένα διόρθωσης διαθέσιμα].
 • Αν εφαρμόσετε μεγέθυνση στην περιφέρεια της εικόνας, μπορεί να εμφανιστούν τμήματα της εικόνας που δεν θα καταγραφούν.
 • Η τιμή της διόρθωσης (εκτός από τη διόρθωση διάθλασης) είναι μικρότερη για φακούς που δεν παρέχουν πληροφορίες απόστασης.

Σημείωση

 • Γενικές πληροφορίες για τη διόρθωση παρέκκλισης φακού

 • Τα αποτελέσματα της διόρθωσης της παρέκκλισης φακού ποικίλλουν, ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται και τις συνθήκες λήψης. Επίσης, το αποτέλεσμα μπορεί να μην διακρίνεται εύκολα ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται, τις συνθήκες λήψης κ.λπ.
 • Αν η διόρθωση δεν διακρίνεται εύκολα, προτείνεται να εφαρμοστεί μεγέθυνση και να ελεγχθεί η εικόνα μετά τη λήψη.
 • Οι διορθώσεις μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση μετατροπέα Life-Size.
 • Αν δεν έχουν αποθηκευθεί στη μηχανή τα δεδομένα διόρθωσης για τον συνδεδεμένο φακό, το αποτέλεσμα θα είναι σαν να έχει επιλεγεί η ρύθμιση [Απενεργ.] (εκτός από τη διόρθωση διάθλασης).
 • Αν είναι απαραίτητο, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του EOS Utility.