Προσθήκη δεδομένων εξάλειψης σκόνης

Μπορείτε να προσαρτήσετε στις εικόνες τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης που χρησιμοποιούνται για τη διαγραφή σημείων σκόνης. Τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης χρησιμοποιούνται από το Digital Photo Professional (λογισμικό EOS) για την αυτόματη διαγραφή των σημείων σκόνης.

Προετοιμασία

 • Χρησιμοποιήστε φακό RF ή EF.
 • Προετοιμάστε ένα συμπαγές λευκό αντικείμενο, όπως ένα φύλλο χαρτιού.
 • Ορίστε την εστιακή απόσταση του φακού σε 50 χιλ. ή μεγαλύτερη.
 • Ορίστε την κατάσταση εστίασης σε MF () και, στη συνέχεια, ορίστε την εστίαση στο άπειρο (∞), στρέφοντας τον δακτύλιο εστίασης προς τα δεξιά, όπως βλέπετε τη μηχανή από μπροστά.

Λήψη δεδομένων εξάλειψης σκόνης

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Δεδομένα Εξάλειψης Σκόνης].

 2. Επιλέξτε [ΟΚ].

 3. Φωτογραφίστε ένα ολόλευκο αντικείμενο.

  • Φωτογραφίστε γεμίζοντας την οθόνη με ένα ολόλευκο αντικείμενο (όπως ένα νέο φύλλο λευκού χαρτιού) σε απόσταση 20–30 cm.
  • Εφόσον η εικόνα δεν θα αποθηκευτεί, τα δεδομένα μπορούν να ληφθούν ακόμα κι αν δεν υπάρχει κάρτα στη μηχανή.
  • Όταν τραβηχτεί η φωτογραφία, η μηχανή θα ξεκινήσει να συλλέγει τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης. Όταν ληφθούν τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα.
  • Σε περίπτωση που η λήψη των δεδομένων δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Ελέγξτε τις πληροφορίες στην ενότητα Προετοιμασία, επιλέξτε [ΟΚ] και επαναλάβετε τη λήψη.

Προσθήκη δεδομένων εξάλειψης σκόνης

Μόλις ληφθούν τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης προστίθενται στις στατικές εικόνες μετά από αυτό το σημείο. Συνιστάται η λήψη δεδομένων εξάλειψης σκόνης πριν από τη λήψη.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του Digital Photo Professional (λογισμικό EOS) για τη διαγραφή των σημείων σκόνης αυτόματα, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του Digital Photo Professional.

Το μέγεθος αρχείου ουσιαστικά δεν επηρεάζεται από τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης που προσαρτήθηκαν στις εικόνες.

Προσοχή

 • Αν υπάρχουν μοτίβα ή σχέδια στο αντικείμενο, ενδεχομένως να αναγνωριστούν ως δεδομένα σκόνης και να επηρεάσουν την ακρίβεια της λειτουργίας εξάλειψης σκόνης με το Digital Photo Professional (λογισμικό EOS).
 • Τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης δεν προστίθενται σε λήψεις που λαμβάνονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

  • Κατά τη λήψη [Νυχτερινή σκηνή χωρίς τρίπoδο] ή [Έλεγχος οπίσθιου φωτισμού HDR] (κατάσταση Ειδική σκηνή)
  • Κατά τη λήψη [Εφέ fish-eye] ή (κατάσταση Δημιουργικά φίλτρα)
  • Όταν έχει οριστεί η μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων
  • Όταν το στοιχείο [Διόρθωση παραμόρφωσης] στη ρύθμιση [Λήψη: Διόρθωση παρέκκλισης φακού] έχει οριστεί σε [Ενεργ.]