Απόδοση οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε την παράμετρο απόδοσης για να δώσετε προτεραιότητα στην προβολή της οθόνης λήψης για στατικές εικόνες.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Απόδοση προβολής].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Εξοικ.Ρεύμ.

   Η εμφάνιση οθόνης καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.

  • Ομαλή

   Ακόμα και τα θέματα που κινούνται γρήγορα εμφανίζονται ομαλά.