Διαμόρφωση

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι ρυθμίσεις μενού της καρτέλας διαμόρφωσης ([Διαμόρφωση]).

  • Το εικονίδιο στα δεξιά των τίτλων σελίδας υποδεικνύει λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο σε καταστάσεις Δημιουργικής ζώνης (P, Tv, Av, ή M).