Δημιουργική υποβοήθηση

Μπορείτε να επεξεργαστείτε εικόνες RAW, εφαρμόζοντας τα προτιμώμενα εφέ και αποθηκεύοντας ως JPEG.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Δημιουργική υποβοήθηση].

 2. Επιλέξτε μια εικόνα.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να επιλέξετε μια εικόνα για επεξεργασία και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
 3. Επιλέξτε ένα εφέ.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να επιλέξετε το εφέ.
  • Επιλέγοντας [Προεπιλογή] και πατώντας το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης, μπορείτε να επιλέξετε τα εφέ [VIVID], [SOFT] ή άλλα προκαθορισμένα εφέ. Τα εφέ [AUTO1], [AUTO2] και [AUTO3] είναι τα εφέ που συνιστά η μηχανή βάσει των συνθηκών εικόνας.
  • Μπορείτε να επιλέξετε εφέ όπως [Φωτεινότητα] ή [Αντίθεση] πατώντας το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης και κατόπιν χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο.
  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση.
  • Για να επαναφέρετε το εφέ, πατήστε το πλήκτρο Κλείδωμα AE.
  • Για να επιβεβαιώσετε το εφέ, πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF.
 4. Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε την εικόνα.