Πληροφορίες copyright

Αφού καθορίσετε πληροφορίες copyright, θα προσαρτηθούν στην εικόνα ως πληροφορίες Exif.

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Πληροφορίες copyright].

 2. Κάντε μια επιλογή.

 3. Εισαγάγετε κείμενο.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο ΚάτωΑριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να τον εισαγάγετε.
  • Αν επιλέξετε [Κατάσταση εισόδου], μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση εισόδου.
  • Επιλέξτε [Διαγραφή] για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα.
 4. Τερματίστε τη διαδικασία καθορισμού ρυθμίσεων.

  • Πατήστε το πλήκτρο MENU και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

Έλεγχος των πληροφοριών copyright

Αν επιλέξετε [Εμφάνιση πληροφ.copyright] στο βήμα 2, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες [Δημιουργός] και [Copyright] που εισαγάγατε.

Διαγραφή των πληροφοριών copyright

Αν επιλέξετε [ΔΓΡ πληροφοριών copyright] στο βήμα 2, μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες των πεδίων [Δημιουργός] και [Copyright].

Προσοχή

 • Εάν η καταχώριση στο πεδίο «Δημιουργός» ή «Copyright» είναι μεγάλη, μπορεί να μην εμφανίζεται ολόκληρη όταν επιλέξετε [Εμφάνιση πληροφ.copyright].

Σημείωση

 • Μπορείτε επίσης να ορίσετε ή να ελέγξετε τις πληροφορίες copyright με το EOS Utility (λογισμικό EOS).