Κατάσταση Πανοραμικής μετατόπισης

Με τη μετατόπιση, μπορείτε να φλουτάρετε το φόντο για να δημιουργήσετε μια αίσθηση ταχύτητας.

Συνδέστε έναν φακό που είναι συμβατός με την κατάσταση [] (Μετατόπιση) για να μειώσετε το φλουτάρισμα του θέματος και να διατηρήσετε τα θέματα καθαρά και ευκρινή.

Συμβουλές Συμβουλές λήψης

 • Περιστρέψτε τη μηχανή ώστε να ακολουθεί το κινούμενο θέμα.

  Κατά τη λήψη, μετακινήστε ομαλά τη μηχανή ενώ ακολουθείτε το κινούμενο θέμα. Τοποθετήστε το σημείο AF επάνω στο σημείο του κινούμενου θέματος στο οποίο θέλετε να εστιάσετε, πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, αρχίστε να μετακινείτε τη μηχανή για να ακολουθήσετε το θέμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για λήψη. Συνεχίστε να ακολουθείτε το θέμα με τη μηχανή.

 • Ορίστε το επίπεδο φλουταρίσματος της κίνησης του φόντου.

  Στην επιλογή [Εφέ], μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο φλουταρίσματος της κίνησης του φόντου. Ρυθμίστε την σε [Εφέ: μέγ.] για μικρότερη ταχύτητα κλείστρου και περισσότερο φλουτάρισμα κίνησης του φόντου γύρω από τα θέματα. Αν το φλουτάρισμα του θέματος είναι υπερβολικό, μειώστε το ρυθμίζοντας την επιλογή [Εφέ] σε [Εφέ: μέσο] ή [Εφέ: ελάχ.].

Προσοχή

 • Η σκόνη μπορεί να είναι πιο εμφανής στις εικόνες, επειδή είναι πιο εύκολο να σταματήσει στο διάφραγμα. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να λάβετε δεδομένα εξάλειψης σκόνης πριν από τη λήψη. ()
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τους φακούς που είναι συμβατοί με την κατάσταση [], επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon.
 • Οι ταχύτητες κλείστρου είναι μικρότερες. Για αυτόν τον λόγο, η κατάσταση Πανοραμικής μετατόπισης δεν είναι κατάλληλη, εκτός αν κάνετε μετατόπιση κατά τη λήψη.
 • Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Συνεχής λήψη χαμηλής ταχύτητας].
 • Η φωτογράφιση με φλας δεν είναι διαθέσιμη.
 • Αν και η ρύθμιση IS φακού εφαρμόζεται σε εικόνες που έχουν αποτυπωθεί με φακούς που υποστηρίζουν την κατάσταση [], το εφέ δεν εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη λήψη. (Η ρύθμιση IS και η διόρθωση φλουταρίσματος του θέματος ενεργοποιούνται τη στιγμή της λήψης, ανεξαρτήτως της ρύθμισης IS του φακού.)
 • Με φακούς που δεν υποστηρίζουν την κατάσταση [], το φλουτάρισμα του θέματος δεν μειώνεται αλλά η ταχύτητα κλείστρου προσαρμόζεται αυτόματα για να αντιστοιχεί στη ρύθμιση [Εφέ].
 • Το καθορισμένο σας εφέ μετατόπισης ενδέχεται να μην εφαρμοστεί κατά τη λήψη με δυνατό φως (όπως σε ηλιόλουστες καλοκαιρινές ημέρες) ή κατά τη λήψη θεμάτων που κινούνται αργά.
 • Τα παρακάτω θέματα ή συνθήκες λήψης ενδέχεται να αποτρέψουν την κατάλληλη διόρθωση του φλουταρίσματος θέματος με φακούς που υποστηρίζουν την κατάσταση [].

  • Θέματα με πολύ χαμηλή αντίθεση.
  • Θέματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
  • Θέματα με ισχυρό οπίσθιο φωτισμό ή ανακλαστικά θέματα.
  • Θέματα με επαναλαμβανόμενα μοτίβα.
  • Θέματα με λιγότερα μοτίβα ή με μονότονα μοτίβα.
  • Θέματα με αντανακλάσεις (όπως εικόνες που αντανακλώνται σε γυαλί).
  • Θέματα μικρότερα από το καρέ ζώνης AF.
  • Πολλά κινούμενα θέματα εντός του καρέ ζώνης AF.
  • Θέματα που κινούνται σε ακανόνιστες κατευθύνσεις ή με ακανόνιστη ταχύτητα.
  • Θέματα που ορισμένες φορές κινούνται ακανόνιστα (όπως δρομείς που κινούνται επάνω κάτω καθώς τρέχουν).
  • Θέματα με μεγάλες αλλαγές στην ταχύτητα (όπως αμέσως μετά την αρχική κίνηση ή όταν κινούνται κατά μήκος μιας καμπύλης).
  • Όταν η μηχανή κινείται πολύ γρήγορα ή πολύ αργά.
  • Όταν η κίνηση μηχανής δεν είναι αντίστοιχη με την κίνηση του θέματος.
  • Με μεγάλες εστιακές αποστάσεις φακού.