Οδηγίες ασφάλειας

Φροντίστε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες ώστε να χειρίζεστε το προϊόν με ασφάλεια.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες έτσι ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος τραυματισμού του χειριστή του προϊόντος ή άλλων.

ΠροειδοποίησηΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Δηλώνει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.
 • Διατηρήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά.

  Διατηρήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

  Αν ο ιμάντας τυλιχτεί γύρω από τον λαιμό ενός ατόμου μπορεί να προκληθεί στραγγαλισμός.

  Τα μέρη ή τα παρεχόμενα στοιχεία της μηχανής ή των αξεσουάρ είναι επικίνδυνα, σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

  Η μπαταρία είναι επικίνδυνη σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

 • ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ/ΚΟΥΜΠΙ

  Οι στρογγυλές μπαταρίες/κουμπί είναι επικίνδυνες και πρέπει να φυλάσσονται πάντα μακριά από παιδιά, είτε καινούριες είτε χρησιμοποιημένες.

  Αυτές οι μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς σε 2 ώρες ή λιγότερο εάν υπάρξει κατάποση ή τοποθέτηση εντός οποιουδήποτε μέρους του σώματος.

  Εάν υποπτευτείτε ότι έχει υπάρξει κατάποση ή τοποθέτηση μιας στρογγυλής μπαταρίας/κουμπί εντός οποιουδήποτε μέρους του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές ρεύματος που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για χρήση με το προϊόν.
 • Μην αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε το προϊόν.
 • Μην εκθέτετε το προϊόν σε ισχυρές κρούσεις ή δονήσεις.
 • Μην αγγίζετε τυχόν εκτεθειμένα εσωτερικά εξαρτήματα.
 • Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο, όπως παρουσία καπνού ή περίεργης οσμής.
 • Μη χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικό βαφής για να καθαρίσετε το προϊόν.
 • Το προϊόν δεν πρέπει να βραχεί. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα ή υγρά μέσα στο προϊόν.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια.

  Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, έκρηξη ή πυρκαγιά.

 • Μην αφήνετε φακούς ή μηχανές/βιντεοκάμερες με προσαρτημένους φακούς εκτεθειμένους χωρίς να έχετε τοποθετήσει το κάλυμμα των φακών.

  Ο φακός μπορεί να συγκεντρώσει το φως και να προκληθεί πυρκαγιά.

 • Μην αγγίζετε το προϊόν εάν συνδέεται σε πρίζα ρεύματος κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων.

  Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

 • Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες του εμπορίου ή τις παρεχόμενες συστοιχίες μπαταριών.

  • Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες/συστοιχίες μπαταριών μόνο με το προδιαγεγραμμένο προϊόν.
  • Μην θερμαίνετε τις μπαταρίες/συστοιχίες μπαταριών και μην τις εκθέτετε σε φωτιά.
  • Μην φορτίζετε τις μπαταρίες/συστοιχίες μπαταριών με μη εγκεκριμένους φορτιστές μπαταριών.
  • Μην εκθέτετε τους ακροδέκτες σε ρύπους και μην επιτρέπετε την επαφή τους με μεταλλικές ακίδες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
  • Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες/συστοιχίες μπαταριών που έχουν διαρροή.
  • Κατά την απόρριψη των μπαταριών/συστοιχιών μπαταριών, μονώστε τους ακροδέκτες με ταινία ή με άλλο μέσο.

  Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, έκρηξη ή πυρκαγιά.

  Αν μια μπαταρία/συστοιχία μπαταριών έχει διαρροή και το υλικό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε σχολαστικά την προσβεβλημένη περιοχή με τρεχούμενο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε σχολαστικά με άφθονη ποσότητα καθαρού τρεχούμενου νερού και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

 • Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε φορτιστή μπαταριών ή τροφοδοτικό AC.

  • Περιοδικά να αφαιρείτε τυχόν συσσώρευση σκόνης από το φις ρεύματος και την πρίζα ρεύματος με ένα στεγνό πανί.
  • Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα ρεύματος με υγρά χέρια.
  • Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το φις ρεύματος δεν έχει εφαρμόσει πλήρως στην πρίζα ρεύματος.
  • Μην εκθέτετε το φις ρεύματος και τους ακροδέκτες σε ρύπους και μην επιτρέπετε την επαφή τους με μεταλλικές ακίδες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
  • Μην αγγίζετε τον φορτιστή μπαταριών ή το τροφοδοτικό AC, εάν συνδέεται σε πρίζα ρεύματος κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων.
 • Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην καταστρέφετε, κόβετε και μην τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος.
 • Μην τυλίγετε το προϊόν με ρούχα ή άλλα υλικά όταν το χρησιμοποιείτε ή στο διάστημα μετά τη χρήση του, όταν το προϊόν είναι ακόμα ζεστό.
 • Μην αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα ρεύματος τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.
 • Μην αφήνετε το προϊόν συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
 • Μη φορτίζετε τις μπαταρίες/συστοιχίες μπαταριών σε θερμοκρασίες εκτός του εύρους των 5 - 40°C.

  Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, έκρηξη ή πυρκαγιά.

 • Μην επιτρέπετε στο προϊόν να έρχεται σε επαφή με την ίδια περιοχή δέρματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη χρήση.

  Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα επαφής χαμηλής θερμοκρασίας, συμπεριλαμβανομένης της ερυθρότητας του δέρματος και των φλυκταινών, ακόμα και εάν δεν πιστεύετε ότι το προϊόν καίει. Συνιστάται η χρήση τριπόδου ή παρόμοιου εξοπλισμού κατά τη χρήση του προϊόντος σε μέρη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και για άτομα με προβλήματα κυκλοφορίας του αίματος ή αρκετά ευαίσθητη επιδερμίδα.

 • Τηρήστε τυχόν υποδείξεις απενεργοποίησης του προϊόντος σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση του.

  Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία άλλου εξοπλισμού λόγω της επίδρασης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, με αποτέλεσμα ακόμα και ατυχήματα.

 • Μην αφήνετε μπαταρίες κοντά σε κατοικίδια.

  Εάν κάποιο κατοικίδιο δαγκώσει την μπαταρία, μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση ή έκρηξη, έχοντας ως αποτέλεσμα ζημιά του προϊόντος ή πυρκαγιά.

ΠροσοχήΠΡΟΣΟΧΗ:
Ακολουθήστε τα παρακάτω θέματα προσοχής. Διαφορετικά μπορεί να προκύψει τραυματισμός ή υλικές ζημιές.
 • Μην ανάβετε το φλας της μηχανής κοντά στα μάτια κάποιου.

  Μπορεί να προκληθούν βλάβες στην όραση.

 • Μην κοιτάζετε την οθόνη ή μέσω του σκοπεύτρου για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

  Μπορεί να παρουσιαστούν συμπτώματα παρόμοια με της ναυτίας. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν και ξεκουραστείτε για λίγο προτού συνεχίσετε τη χρήση του.

 • Το φλας αναδίδει υψηλές θερμοκρασίες όταν πυροδοτείται. Έχετε τα δάχτυλα και οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός σας, καθώς και τυχόν αντικείμενα μακριά από τη μονάδα φλας όταν τραβάτε φωτογραφίες.

  Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα ή δυσλειτουργία του φλας.

 • Μην αφήνετε το προϊόν σε χώρους που εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

  Το προϊόν μπορεί να ζεσταθεί/κρυώσει πολύ και να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό όταν το ακουμπήσετε.

 • Ο ιμάντας προορίζεται για χρήση μόνο στο σώμα. Αν κρεμάσετε τον ιμάντα στον οποίο έχει προσαρτηθεί κάποιο προϊόν από γάντζο ή άλλο αντικείμενο, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν. Επίσης, μην τραντάζετε το προϊόν και μην το εκθέτετε σε ισχυρές κρούσεις.
 • Μην εφαρμόζετε έντονη πίεση πάνω στον φακό και προστατεύστε τον από κρούσεις αντικειμένων.

  Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στο προϊόν.

 • Στηρίζετε το προϊόν μόνο σε επαρκώς ανθεκτικό τρίποδο.
 • Μην μεταφέρετε το προϊόν όταν στηρίζεται σε τρίποδο.

  Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ατύχημα.

 • Μην αγγίζετε κανένα μέρος στο εσωτερικό του προϊόντος.

  Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

 • Αν προκύψει ασυνήθιστη δερματική αντίδραση ή ερεθισμός κατά τη χρήση ή μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, μην συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε και λάβετε ιατρική συμβουλή/φροντίδα.