Ταινίες time-lapse

Μπορείτε να συρράψετε αυτόματα στατικές εικόνες που έχετε τραβήξει σε καθορισμένα μεσοδιαστήματα και να δημιουργήσετε μια ταινία time-lapse 4K ή Full HD. Μια ταινία time-lapse δείχνει πώς αλλάζει το θέμα σε ένα πολύ πιο σύντομο διάστημα από τον πραγματικό χρόνο που χρειάστηκε για τη λήψη. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την παρατήρηση μιας μεταβαλλόμενης σκηνής, αναπτυσσόμενων φυτών, της κίνησης των άστρων κ.λπ. από ένα σταθερό σημείο.

Οι ταινίες time-lapse εγγράφονται σε μορφή MP4 με την παρακάτω ποιότητα: 4K29,97 fpsALL-I (μόνο I) (NTSC)/4K25,00 fpsALL-I (μόνο I) (PAL) κατά την εγγραφή 4K και Full HD29,97 fpsALL-I (μόνο I) (NTSC)/Full HD25,00 fpsALL-I (μόνο I) (PAL) κατά την εγγραφή Full HD.

Λάβετε υπόψη ότι ο ρυθμός καρέ ενημερώνεται αυτόματα ανάλογα με τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Σύστημα βίντεο] ().

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ταιν. παρέλ. χρ.].

 2. Επιλέξτε [Παρέλευση χρόνου].

 3. Επιλέξτε σκηνή.

  • Επιλέξτε μια σκηνή για την αντίστοιχη περίπτωση λήψης.
  • Για μεγαλύτερη ελευθερία κατά τη χειροκίνητη ρύθμιση του μεσοδιαστήματος λήψης και του αριθμού λήψεων, επιλέξτε [Εξειδικευμένη].
 4. Ορίστε το μεσοδιάστημα λήψης.

  • Επιλέξτε [Μεσοδιάστ./Λήψεις].
  • Επιλέξτε [Μεσοδιάστημα] (δευτ.). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να ορίσετε μια τιμή και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Ανατρέξτε στις τιμές για [Ταινίες: Απαιτ. χρόνος] (1) και [Προβολή/αναπαραγωγή: Χρόνος αναπαρ.] (2) καθώς το ορίζετε.

  Όταν ορίζεται η επιλογή [Εξειδικευμένη]

  • Επιλέξτε [Μεσοδιάστημα] (λεπτ.:δευτ.).
  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να εμφανιστεί το στοιχείο Ρύθμιση.
  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να ορίσετε μια τιμή και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης. (Επιστρέφει σε Επιλογή.)
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
 5. Ορίστε τον αριθμό των λήψεων.

  • Επιλέξτε [Αρ. λήψεων]. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να ορίσετε μια τιμή και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Ανατρέξτε στις τιμές για [Ταινίες: Απαιτ. χρόνος] και [Προβολή/αναπαραγωγή: Χρόνος αναπαρ.] καθώς ορίζετε τον αριθμό.

  Όταν ορίζεται η επιλογή [Εξειδικευμένη]

  • Επιλέξτε το ψηφίο.
  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να εμφανιστεί το στοιχείο Ρύθμιση.
  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω για να ορίσετε μια τιμή και πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης. (Επιστρέφει σε Επιλογή.)
  • Βεβαιωθείτε ότι ο [Προβολή/αναπαραγωγή: Χρόνος αναπαρ.] δεν εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.
  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

  Προσοχή

  • Ο [Χρόνος αναπαρ.] εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, εάν στην κάρτα δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος για τον καθορισμένο αριθμό λήψεων. Παρότι η μηχανή μπορεί να συνεχίσει την εγγραφή, η εγγραφή θα διακοπεί μόλις γεμίσει η κάρτα.
  • Ο [Χρόνος αναπαρ.] εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, εάν τα αποτελέσματα της ρύθμισης [Αρ. λήψεων] είναι ένα αρχείο μεγέθους άνω των 4 GB για κάρτα που δεν έχει διαμορφωθεί σε exFAT (). Αν συνεχίσετε την εγγραφή και το μέγεθος του αρχείου ταινίας φτάσει τα 4 GB, η εγγραφή της ταινίας time-lapse θα διακοπεί.

  Σημείωση

  • Με την επιλογή [Σκηνή *], τα διαθέσιμα μεσοδιαστήματα και οι αριθμοί λήψεων είναι περιορισμένα, ώστε να ταιριάζουν με τον τύπο της σκηνής.
  • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις κάρτες με δυνατότητα εγγραφής ταινιών time-lapse, ανατρέξτε στην ενότητα Απαιτήσεις απόδοσης κάρτας (εγγραφή ταινίας) [ταχύτητα εγγραφής/ανάγνωσης].
  • Αν ο αριθμός των λήψεων έχει οριστεί σε 3600, η ταινία time-lapse θα έχει διάρκεια περίπου 2 λεπτά για το μέγεθος εγγραφής NTSC και περίπου 2 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα για το μέγεθος εγγραφής PAL.
 6. Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος εγγραφής ταινίας.

  • 4K (3840 × 2160)

   Η ταινία εγγράφεται σε ποιότητα 4K. Οι αναλογίες είναι 16:9.

   Ο ρυθμός καρέ είναι 29,97 fps (29,97 fps) για NTSC και 25,00 fps (25,00 fps) για PAL, και οι ταινίες εγγράφονται σε μορφή MP4 (MP4) με συμπίεση ALL-I (ALL-I (μόνο I)).

  • Full HD (1920 × 1080)

   Η ταινία θα εγγράφεται σε ποιότητα πλήρως υψηλής ευκρίνειας (Full HD). Οι αναλογίες είναι 16:9.

   Ο ρυθμός καρέ είναι 29,97 fps (29,97 fps) για NTSC και 25,00 fps (25,00 fps) για PAL, και οι ταινίες εγγράφονται σε μορφή MP4 (MP4) με συμπίεση ALL-I (ALL-I (μόνο I)).

 7. Ορίστε [Αυτόματη έκθεση].

  • Σταθερό 1ο καρέ

   Κατά την πρώτη λήψη, πραγματοποιείται μέτρηση για να ρυθμιστεί αυτόματα η έκθεση ώστε να ταιριάζει με τη φωτεινότητα. Η ρύθμιση έκθεσης που έχετε ορίσει για την πρώτη λήψη θα εφαρμοστεί και στις επόμενες λήψεις. Άλλες ρυθμίσεις που έχετε ορίσει για την πρώτη λήψη, θα εφαρμοστούν και στις επόμενες λήψεις.

  • Κάθε καρέ

   Μέτρηση εκτελείται και για κάθε επόμενη λήψη για να ρυθμιστεί αυτόματα η έκθεση ώστε να ταιριάζει με τη φωτεινότητα. Λάβετε υπόψη ότι, εάν ορισμένες λειτουργίες όπως το Στυλ εικόνας και η ισορροπία λευκού έχουν οριστεί σε [Αυτόμ.], θα ρυθμιστούν αυτόματα για κάθε επόμενη λήψη.

  Προσοχή

  • Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη φωτεινότητα μεταξύ των λήψεων, η μηχανή μπορεί να μην τραβήξει λήψεις στο καθορισμένο μεσοδιάστημα, εάν η ρύθμιση [Μεσοδιάστημα] έχει οριστεί σε 3 ή λιγότερα δευτερόλεπτα και η ρύθμιση [Αυτόματη έκθεση] έχει οριστεί σε [Κάθε καρέ].
  • Αν η ρύθμιση [Αυτόματη έκθεση] έχει οριστεί σε [Κάθε καρέ], η ταχύτητα ISO, η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος ενδέχεται να μην καταγραφούν στις πληροφορίες Exif της ταινίας time-lapse σε ορισμένες καταστάσεις λήψης.
 8. Ορίστε [Οθόνη OFF: Αυτόμ.].

  • Απενεργ.

   Ακόμα και κατά τη εγγραφή ταινίας time-lapse, η εικόνα θα εμφανίζεται. (Η οθόνη απενεργοποιείται μόνο τη στιγμή της λήψης.) Λάβετε υπόψη ότι η οθόνη θα απενεργοποιηθεί μετά από περίπου 30 λεπτά από την έναρξη της λήψης.

  • Ενεργ.

   Λάβετε υπόψη ότι η οθόνη θα απενεργοποιηθεί μετά από περίπου 10 δευτ. από την έναρξη της λήψης.

  Σημείωση

  • Κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο INFO για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη.
 9. Ρυθμίστε τον βομβητή.

  • Επιλέξτε [Ήχος σε λήψη εικ].
  • Επιλέξτε [Απενεργ.] για να μην εκπέμπει η μηχανή ηχητικό σήμα σε κάθε λήψη.
 10. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.

  (1) Απαιτούμενος χρόνος

  Υποδεικνύει τον χρόνο που απαιτείται για τη λήψη του καθορισμένου αριθμού λήψεων με το καθορισμένο μεσοδιάστημα. Αν ο χρόνος αυτός υπερβαίνει τις 24 ώρες, θα εμφανιστεί η ένδειξη «*** ημέρες».

  (2) Χρόνος αναπαραγωγής

  Υποδεικνύει τον χρόνο εγγραφής της ταινίας (τον χρόνο που απαιτείται για την αναπαραγωγή της ταινίας) κατά τη δημιουργία ταινίας time-lapse σε 4K ή Full HD, με χρήση των στατικών εικόνων που έχουν ληφθεί με το καθορισμένο μεσοδιάστημα.

 11. Κλείστε το μενού.

  • Πατήστε το πλήκτρο MENU για να απενεργοποιήσετε την οθόνη μενού.
 12. Πραγματοποιήστε εγγραφή της ταινίας time-lapse.

  • Πατήστε το πλήκτρο INFO και ελέγξτε ξανά τις ρυθμίσεις «Απαιτούμενος χρόνος (1)» και «Μεσοδιάστημα» (2) που εμφανίζονται στην οθόνη.
  • Πατήστε το πλήκτρο λήψης ταινίας για να ξεκινήσετε την εγγραφή ταινίας time-lapse.
  • Η λειτουργία AF δεν είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse.
  • Η ένδειξη «REC» εμφανίζεται στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης κατά την εγγραφή της ταινίας time-lapse.
  • Αφού ολοκληρωθεί η λήψη του καθορισμένου αριθμού λήψεων, η εγγραφή της ταινίας time-lapse θα τερματιστεί.
  • Για να ακυρώσετε την εγγραφή ταινιών time-lapse, ορίστε τη ρύθμιση [Παρέλευση χρόνου] σε [Απενεργ.].

Προσοχή

 • Μην στρέφετε τη μηχανή προς πηγές έντονου φωτός, όπως είναι π.χ. ο ήλιος ή άλλη τεχνητή φωτεινή πηγή. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή τα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής.
 • Η ρύθμιση [Λήψη: Ταιν. παρέλ. χρ.] δεν μπορεί να οριστεί σε άλλη επιλογή εκτός από [Απενεργ.], όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο επικοινωνίας ή όταν το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο.
 • Η λειτουργία Servo AF ταινίας δεν είναι διαθέσιμη.
 • Αν η ταχύτητα κλείστρου είναι 1/30 δευτ. ή μικρότερη, η έκθεση της ταινίας μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά (μπορεί να διαφέρει από αυτήν της τελικής ταινίας).
 • Μην χρησιμοποιείτε το ζουμ του φακού κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse. Αν ζουμάρετε τον φακό, μπορεί να χαλάσει η εστίαση της εικόνας, να αλλάξει η έκθεση ή να μην λειτουργήσει σωστά η διόρθωση παρέκκλισης φακού.
 • Η εγγραφή ταινιών time-lapse με φως που τρεμοπαίζει μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης, και οι εικόνες μπορεί να καταγραφούν με οριζόντιες γραμμές (θόρυβο) ή προβληματική έκθεση.
 • Οι εικόνες που εμφανίζονται όπως καταγράφονται οι ταινίες time-lapse μπορεί να δείχνουν διαφορετικές από την τελική ταινία (στις λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα ασυνέπεια φωτεινότητας από φωτεινές πηγές που τρεμοπαίζουν ή θόρυβος που οφείλεται σε υψηλή ταχύτητα ISO).
 • Κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η εικόνα που εμφανίζεται κατά τη λήψη μπορεί να διαφέρει από αυτήν που εγγράφεται πραγματικά στην ταινία.
 • Αν μετακινήσετε τη μηχανή από τα αριστερά προς τα δεξιά (οριζόντια περιστροφή) ή αν πραγματοποιήσετε λήψη ενός κινούμενου θέματος κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse, η εικόνα μπορεί να βγει πολύ παραμορφωμένη.
 • Κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse, η λειτουργία αυτόματου σβησίματος δεν εφαρμόζεται. Επίσης, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία λήψης και τις τιμές των ρυθμίσεων μενού, να προβάλετε εικόνες κ.λπ.
 • Στις ταινίες time-lapse δεν εγγράφεται ήχος.
 • Ίσως να μην γίνει λήψη από τη μηχανή, αν η ταχύτητα κλείστρου είναι σχεδόν ίδια με το μεσοδιάστημα λήψης.
 • Αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η επόμενη προγραμματισμένη λήψη, θα παραλειφθεί. Έτσι, μπορεί να μειωθεί ο χρόνος εγγραφής της ταινίας time-lapse που δημιουργήθηκε.
 • Αν ο χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή στην κάρτα υπερβεί το μεσοδιάστημα λήψης εξαιτίας των λειτουργιών λήψης που έχουν καθοριστεί ή της απόδοσης της κάρτας, ορισμένες από τις λήψεις μπορεί να μην καταγραφούν στα καθορισμένα μεσοδιαστήματα.
 • Οι εικόνες που καταγράφονται δεν αποθηκεύονται ως στατικές εικόνες. Ακόμα κι αν ακυρώσετε την εγγραφή της ταινίας time-lapse μετά από μία λήψη μόνο, η λήψη αυτή θα καταγραφεί ως αρχείο ταινίας.
 • Ορίστε τη ρύθμιση [Λήψη: Ταιν. παρέλ. χρ.] σε [Απενεργ.], εάν συνδέσετε τη μηχανή σε υπολογιστή με το καλώδιο επικοινωνίας και χρησιμοποιήστε το EOS Utility (λογισμικό EOS). Όλες οι επιλογές πέραν της επιλογής [Απενεργ.] θα εμποδίσουν την επικοινωνία της μηχανής με τον υπολογιστή.
 • Κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse, το σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) του φακού δεν λειτουργεί.
 • Η εγγραφή ταινίας time-lapse τερματίζεται, εάν ο διακόπτης λειτουργίας τοποθετηθεί στη θέση OFF και αλλάξετε τη ρύθμιση σε [Απενεργ.].
 • Ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε φλας, δεν θα ανάψει.
 • Με τις παρακάτω διαδικασίες μπορείτε να ακυρώσετε την αναμονή για την εγγραφή ταινίας time-lapse και να αλλάξετε τη ρύθμιση σε [Απενεργ.].

  • Επιλογή της ρύθμισης [Βασικές ρυθμ.] στην περιοχή [Διαμόρφωση: Επαναφ μηχανής]
  • Χρήση του επιλογέα κατάστασης
 • Αν ξεκινήσετε την εγγραφή ταινίας time-lapse ενώ εμφανίζεται το λευκό εικονίδιο [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο] (), η ποιότητα εικόνας της ταινίας time-lapse μπορεί να υποβαθμιστεί. Συνιστάται να ξεκινήσετε την εγγραφή της ταινίας time-lapse αφού εξαφανιστεί το λευκό εικονίδιο [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο] (αφού μειωθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής).

Σημείωση

 • Συνιστάται η χρήση τριπόδου.
 • Συνιστάται η λήψη δοκιμαστικών φωτογραφιών.
 • Η κάλυψη του οπτικού πεδίου της ταινίας για την εγγραφή ταινίας time-lapse 4K και Full HD είναι περίπου 100%.
 • Για να ακυρώσετε την εγγραφή ταινίας time-lapse πριν να ολοκληρωθεί, πατήστε το πλήκτρο λήψης ταινίας. Η ταινία time-lapse που έχει ληφθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή θα αποθηκευτεί στην κάρτα.
 • Αν ο χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή ξεπερνάει τις 24 ώρες, αλλά όχι τις 48 ώρες, θα εμφανιστεί η ένδειξη «2 ημέρες». Αν απαιτούνται τρεις ή περισσότερες ημέρες, ο αριθμός των ημερών θα εμφανιστεί σε προσαυξήσεις των 24 ωρών.
 • Θα δημιουργηθεί αρχείο ταινίας, ακόμα αν ο Χρόνος αναπαραγωγής της ταινίας time-lapse είναι μικρότερος από 1 δευτερόλεπτο. Σε αυτήν την περίπτωση, στο στοιχείο [Χρόνος αναπαρ.] θα εμφανιστεί η ένδειξη «00’00».
 • Αν ο χρόνος εγγραφής είναι μεγάλος, συνιστάται η χρήση αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος (πωλούνται χωριστά).
 • Οι δειγματοληψίες χρώματος YCbCr 4:2:0 (8-bit) και ο χώρος χρωμάτων BT.709 χρησιμοποιούνται για ταινίες time-lapse 4K/Full HD.

Σημείωση

 • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (πωλείται ξεχωριστά) για την έναρξη και τη διακοπή της εγγραφής ταινίας time-lapse. Προετοιμαστείτε ορίζοντας την επιλογή [Λήψη: Τηλεχειριστήρ.] σε [Ενεργ.].
 • Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1

  • Αρχικά, πραγματοποιήστε ζεύξη μεταξύ του BR-E1 και της μηχανής ().

  Ρύθμιση κατάστασης μηχανής/

  τηλεχειριστηρίου

  Εικονίδιο εγγραφής ταινίας (Άμεση ελευθέρωση)

  2 (Καθυστέρηση 2 δευτ.)

  Ταινίες (Εγγραφή ταινίας)
  Αναμονή εγγραφής Όπως έχει οριστεί στη ρύθμιση Λειτουργίες κουμπιού κλείστρου για ταινίες Ξεκινά την εγγραφή
  Κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse Τερματίζει την εγγραφή

Διαθέσιμος χρόνος κατά προσέγγιση για την εγγραφή ταινιών time-lapse

Για οδηγίες σχετικά με τον χρόνο εγγραφής ταινιών time-lapse (μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία), ανατρέξτε στη σελίδα Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας.