Φωτογράφιση με φλας

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς μπορείτε να φωτογραφίσετε με το ενσωματωμένο φλας ή με ένα εξωτερικό φλας (Speedlite σειράς EL/EX).

  • Το εικονίδιο στα δεξιά των τίτλων σελίδας υποδεικνύει λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο σε καταστάσεις Δημιουργικής ζώνης (P, Tv, Av, ή M).

Προσοχή

  • Το φλας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή ταινιών.
  • Η αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) δεν είναι διαθέσιμη στη φωτογράφιση με φλας.