Ρύθμιση κριτηρίων αναζήτησης εικόνων

Μπορείτε να φιλτράρετε την προβολή των εικόνων ανάλογα με τις συνθήκες αναζήτησης. Μετά τη ρύθμιση των κριτηρίων αναζήτησης εικόνων, μπορείτε να αναπαραγάγετε και να προβάλετε μόνο τις εικόνες που βρέθηκαν.

Μπορείτε επίσης να προστατεύσετε, να βαθμολογήσετε, να παρουσιάσετε με διαδοχική προβολή, να διαγράψετε και να εφαρμόσετε άλλες λειτουργίες σε φιλτραρισμένες εικόνες.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ].

 2. Ρυθμίστε τα κριτήρια αναζήτησης.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο Κάτω, για να κάνετε μια επιλογή.
  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να ορίσετε την επιλογή.
  • Στα αριστερά της επιλογής εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής [Έλεγχος] (1). (Έχει οριστεί ως κριτήριο αναζήτησης.)
  • Αν επιλέξετε το στοιχείο και πατήσετε το πλήκτρο INFO, το σημάδι επιλογής [Έλεγχος] θα διαγραφεί (έτσι, ακυρώνεται το κριτήριο αναζήτησης).
  Επιλογή Περιγραφή
  Βαθμολογία Εμφανίζει εικόνες με το επιλεγμένο κριτήριο (βαθμολογία).
  Ημ/νία Εμφανίζει εικόνες που λήφθηκαν την επιλεγμένη ημερομηνία λήψης.
  Φάκελος Εμφανίζει εικόνες στον επιλεγμένο φάκελο.
  Προστασία Εμφανίζει εικόνες με το επιλεγμένο κριτήριο (προστασία).
  Τύπος αρχείου (1) Εμφανίζει εικόνες με τον επιλεγμένο τύπο αρχείου.
  Τύπος αρχείου (2) Εμφανίζει ταινίες ανασκόπησης.
 3. Εφαρμόστε τα κριτήρια αναζήτησης.

  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης και διαβάστε το μήνυμα που εμφανίζεται.
  • Επιλέξτε [ΟΚ].

   Το κριτήριο αναζήτησης εφαρμόζεται.

 4. Προβολή των εικόνων που βρέθηκαν.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.

   Προβάλλονται μόνο οι εικόνες που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια (φίλτρα).

   Όταν οι εικόνες φιλτραριστούν για εμφάνιση, η οθόνη θα εμφανίσει ένα εξωτερικό κίτρινο πλαίσιο (2).

Απαλοιφή των κριτηρίων αναζήτησης

Μεταβείτε στην οθόνη του βήματος 2 και πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF για να καταργήσετε όλα τα κριτήρια αναζήτησης.

Προσοχή

 • Αν δεν συμφωνεί καμία εικόνα με τα κριτήρια αναζήτησης, το πάτημα του πλήκτρου Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης στο βήμα 3 δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

Σημείωση

 • Τα κριτήρια αναζήτησης ενδέχεται να διαγραφούν αν εκτελείτε λειτουργίες τροφοδοσίας, κάρτας ή επεξεργασίας εικόνας.
 • Ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να παραταθεί ενώ εμφανίζεται η οθόνη [Προβολή/αναπαραγωγή: Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ].