Χειροκίνητη εστίαση

Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί εστίαση με την αυτόματη εστίαση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για χειροκίνητη εστίαση.

 1. Ορίστε την κατάσταση εστίασης σε Χειροκίνητη εστίαση (MF).

  • Για φακούς RF χωρίς διακόπτη κατάστασης εστίασης

   Ορίστε την επιλογή [Λήψη: Κατάστ. εστίασης] σε [MF].

  • Για φακούς RF με διακόπτη κατάστασης εστίασης

   Τοποθετήστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση Χειροκίνητη εστίαση (MF).

 2. Μεγεθύνετε την εικόνα.

  • Με το πάτημα του πλήκτρου και κατόπιν του πλήκτρου αλλάζει ο λόγος μεγέθυνσης ως εξής.
 3. Μετακινήστε τη μεγεθυμένη περιοχή.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνωΠλήκτρο ΚάτωΑριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να μετακινήσετε τη μεγεθυμένη περιοχή στη θέση για εστίαση.
  • Για να κεντράρετε τη μεγεθυμένη περιοχή, πατήστε το πλήκτρο .
 4. Εστιάστε χειροκίνητα.

  • Κοιτάζοντας τη μεγεθυμένη εικόνα, περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης του φακού για να εστιάσετε.
  • Αφού εστιάσετε, πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Ρυθμίσεις κορύφωσης MF (Έμφαση στο περίγραμμα)

Στη διάρκεια της λήψης, οι άκρες των εστιασμένων θεμάτων μπορούν να εμφανίζονται έγχρωμες, ώστε να διευκολύνεται η εστίαση. Μπορείτε να ορίσετε το χρώμα περιγράμματος και να προσαρμόσετε την ευαισθησία (επίπεδο) της ανίχνευσης άκρων (εκτός από τις καταστάσεις Έξυπνη αυτόματη σκηνή/Υβριδική αυτόματη).

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ρυθμίσεις κορύφωσης MF].

 2. Επιλέξτε [Κορύφωση].

  • Επιλέξτε [On].
 3. Ορίστε το επίπεδο και το χρώμα.

  • Ρυθμίστε όπως θέλετε.

Προσοχή

 • Στην προβολή με μεγέθυνση, η ένδειξη κορύφωσης δεν εμφανίζεται.
 • Κατά την έξοδο HDMI, η ένδειξη κορύφωσης δεν εμφανίζεται σε εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος μέσω HDMI.
 • Ίσως είναι δύσκολο να διακρίνετε την κορύφωση MF σε υψηλή ταχύτητα ISO, ιδίως όταν έχει οριστεί επέκταση ISO. Εάν χρειάζεται, μειώστε την ταχύτητα ISO ή ορίστε την [Κορύφωση] σε [Off].

Σημείωση

 • Η ένδειξη κορύφωσης που εμφανίζεται στην οθόνη δεν καταγράφεται στις εικόνες.