Κατάσταση τροφίμων

Χρησιμοποιήστε την κατάσταση [] (Τρόφιμα) για φωτογράφιση φαγητών. Η φωτογραφία θα φαίνεται φωτεινή και ελκυστική. Επίσης, η κοκκινωπή απόχρωση λόγω της φωτεινής πηγής θα περιοριστεί στις φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί με λυχνία πυράκτωσης κ.λπ.

Συμβουλές Συμβουλές λήψης

  • Αλλάξτε τους τόνους των χρωμάτων.

    Η ρύθμιση [Τόνοι χρωμάτων] μπορεί να προσαρμοστεί. Για να κάνετε εντονότερη την κοκκινωπή απόχρωση των τροφίμων, ρυθμίστε την προς την επιλογή [Θερμοί τόνοι] (κόκκινο) ή ρυθμίστε την προς την επιλογή [Ψυχροί τόνοι] (μπλε), αν η εικόνα φαίνεται υπερβολικά κόκκινη.

Προσοχή

  • Ο θερμός χρωματισμός των θεμάτων μπορεί να είναι ξεθωριασμένος.
  • Όταν υπάρχουν πολλές φωτεινές πηγές στη σκηνή, ο θερμός χρωματισμός της εικόνας μπορεί να μην μειωθεί.
  • Στη φωτογράφιση με φλας, η επιλογή [Τόνοι χρωμάτων] μεταβαίνει στην στάνταρ ρύθμιση.
  • Εάν στην εικόνα υπάρχουν άτομα, ο τόνος του δέρματός τους ενδέχεται να μην αναπαραχθεί σωστά.